Mikä on Dihtosis?

Dihtosis-hanke on Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian yhteishanke, jonka tavoitteena on lisätä valtaväestöön kuuluvien nuorten tietoisuutta saamelaisista ja saamelaiskulttuurista. Hankkeen avulla tehdään saamelaiskulttuuria tutuksi kouluissa erilaisin menetelmin. Hankkeen kohderyhmänä ovat yläkouluikäiset oppilaat. Hankkeen aikana tuotetaan materiaalit kouluvierailuita varten sekä toteutetaan vierailuita kevään 2019 ja lukukauden 2019-2020 aikana. Lisäksi tuotamme itsenäiseen opetukseen menetelmäpakan sekä saamelaisaiheisen seppo-mobiilipelin, joiden avulla oppilaitokset voivat juhlistaa esimerkiksi saamelaisten kansallispäivää (6.2.) ympäri maan.

Kouluvierailut

Kouluvierailuita toteutettiin 12 vierailijan voimin koko maan laajuisesti 1.2.-31.5.2019 yhteensä 59 kappaletta. Lukukaudella 2019-2020 on tarjolla 80 vierailua. Vierailijana toimivat saamelaisnuoret. Vierailu sisältää lyhyen infon saamelaisesta kulttuurista sekä toiminnallisia tehtäviä, joissa oppilaat itse pääsevät pohtimaan aihetta yhdessä vierailijan kanssa. Kouluvierailut ovat suunnattu yläkoululaisille. Voit tilata kouluvierailun oppilaitoksellesi tästä.

Kansallispäivä

Kansallispäivää (6.2.) varten on tuotettu menetelmäkorttipakka, jota opettajat ja ohjaajat voivat hyödyntää käsitellessään saamelaiskulttuuria lasten ja nuorten kanssa. Korttipakan idea on toimia faktapankkina sekä innostaa kouluja viettämään saamelaisten kansallispäivää kouluissa ympäri maan. Menetelmäpakan oppilaitoksesi käyttöön voit tilata Nuorten Akatemialta tai ottamalla yhteyttä Dihtosis-hankkeen projektityöntekijään.

Erilaisten menetelmävinkkien avulla pyritään lisäämään nuorten tietoisuutta saamelaisista ja saamelaiskulttuurista ja ne osaksi nuorten arkitietoutta. Tietouden lisääminen innostavin menetelmin ehkäisee saamelaislapsiin- ja nuoriin kohdistuvaa syrjintää ja samalla vahvistaa saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaislasten ja -nuorten identiteettiä.

Seppo-mobiilipeli

Toteutamme Seppo-pelialustalle saamelaisaiheisen mobiilipelin, jota opettajat voivat käyttää opetuksessa. Peli auttaa oppilaita ympäri Suomen oppimaan ja oivaltamaan saamelaisuudesta ja saamelaiskulttuurista oman opettajansa ohjaamina. Peli on suunnattu 7.-9.-luokkalaisten lisäksi toisen asteen opiskelijoille.

Seppo-pelissä saamelaisuutta ja alkuperäiskansoja voi käsitellä nuoria innostavalla tavalla tutkien ja tutustuen – yhdessä ongelmia ratkoen. Alusta tukee ilmiöoppimista ja toisaalta peli sopii pelattavaksi hyvin moneen oppituntiin, sillä saamelaisuus läpileikkaa niin äidinkielen, yhteiskuntaopin, historian, maantiedon kuin käsityönkin oppiaineet. TILAA PELI TÄSTÄ.

Dihtosis-hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankeaika 1.5.2018-30.6.2020.


Iloisia hetkiä Dihtosis-materiaalien parissa!

Minna Lehtola
Hanketyöntekijä

minna.lehtola(a)samediggi.fi
Tel: 040 839 3132
040 650 3620