Anni-Sofia Niittyvuopio

Olen Sofe Hánssa Sampo ÁnneSofe, AnniSofia Niittyvuopio. Olen kotoisin Karigasniemeltä ja pari vuotta asunut taas täällä opiskelujen jälkeen. Toimin toista kautta nuorisoneuvoston puheenjohtajana.

Työskentelen tällä hetkellä saamen kielten opetuksen parissa, samalla toimien politiikassa ja poronhoidossa. Erityisesti lähellä sydäntä ovat saamen kielten opetus, saamelaistieto ja
alkuperäiskansojen oikeudet ilmastonmuutoskysymyksissä.

Lähdin mukaan Suomen saamelaisnuoret ry:n toimintaan 13vuotiaana ja sieltä palo vaikuttamiseen on lähtenyt. Olen myös toiminut kolme vuotta vasemmistoliiton puoluevaltuutettuna, missä
nostan aktiivisesti saamelaisasioista esille. Uskon, että tulen vielä pitkään vaikuttamaan ja työskentelemään saamelaisasioiden parissa.

Haluaisin ehdottomasti, että nuorisoneuvostolla on luonnollinen keskusteluyhteys valtaväestön nuorisovaikuttajien kanssa. Yhteistyössä on voimaa ja yhteistyö muiden nuorten kanssa on nuorisoneuvostolle luonnollista. Nuorisoneuvosto on taitava
saavuttamaan omia tavoitteitaan, minkä itse huomasin erityisesti ilmastonmuutokseen liittyen. Kaksi vuotta sitten asetimme tavoitteeksi vahvistaa saamelaisnuorten asemaa ilmastonmuutoskeskustelussa ja onnistuimme siinä hyvin. Saamelaisnuorten näkemyksiä on haluttu kuulla, erityisesti muiden nuorten taholta.

Nuorisoneuvostossa saa arvokkaita taitoja toimia vaikuttajana ja pääsee seuraamaan läheltä saamelaispoliitikkojen ja viranhaltijoiden työskentelyä. Nuorisoneuvostossa yhdistyy saamelaisyhteisön parhaat puolet: vaikuttaminen, jokaista itseään kiinnostavat aiheet, kuten käsityöt, opetus, elinkeinot tai nuorisotyö sekä ruohonjuuritason työskentely muun muassa työpajojen ja nuortenpäivien muodossa.