Jussa Seurujärvi

Jussa Seurujärvi on partakkolainen nuori, joka on toiminut nuorisoneuvostossa jo vuodesta 2016. Jussa toimii kaudella 2020-2021 nuorisoneuvoston varajäsenenä.

Jussa on 23-vuotias partakkolainen nuori. Partakko sijaitsee Inarijärven pohjois-osassa. Jussan perhe on yksi niistä harvoista, jotka puhuvat inarinsaamea äidinkielenään. Peruskoulun jälkeen Jussa suuntasi porotalouslinjalle ja toimii tällä hetkellä täyspäiväisesti poronhoitajana Muddusjärven paliskunnassa. Kun päätöistä jää vapaa-aikaa, suuntaa Jussa kalaan tai metsästämään.

”Olen nuorisoneuvostossa vaikuttamisen halun takia. Aiheet jotka koskettavat minua, liittyvät pääosin elinkeinooni ja muihin saamelaisiin elinkeinoihin. Niiden säilyttämiseen ja edistämiseen. Nuorisoneuvosto on lisännyt saamelaisnuorten näkyvyyttä erilaisissa tapahtumissa ja varmistanut sen että saamelaisnuorten ääni kuuluu myös muuallakin kuin perinteisillä asuinalueilla.” pohtii Jussa, kun häneltä kysytään, mikä on saanut hänet olemaan nuorisoneuvostossa kolmen kauden verran. Jussa aloitti kaudella 2014-2015 asiantuntijajäsenenä, sen jälkeen hän toimi yhden kauden varajäsenenä ja on tällä hetkellä varsinainen jäsen.

Jussan terveiset nuorille, jotka ovat kiinnostuneita nuorisoneuvoston toiminnasta: ”Nuorisoneuvosto sopii hyvin saamelaisnuorelle, joka kokee halua vaikuttaa saamelaisnuorten asioihin. Nuorisoneuvosto on myös hyvä ponnahduslauta erilaisiin luottamustehtäviin.”