Jussa Seurujärvi

Jussa Seurujärvi on kotoisin Partakosta, missä hän asuu myös paraikaa. Hän on käynyt koulua inarinsaamenkielisellä luokalla Inarissa ja opiskellut Kaamasessa porotalouden linjalla. Hän on poromies Muddusjärven paliskunnassa. Seurujärvi on nuorisoneuvostossa nyt neljättä kauttaan. Seurujärvi kokee, että nuorisoneuvostossa käsitellään hyvin tärkeitä asioita ja hän haluaa olla mukana vaikuttamassa. Nuorisoneuvoston kansainväliset yhteydet, kuten YK:n vierailu Sveitsissä, ja muut verkostot tuovat lisäksi arvokkaan ulottuvuuden työhön.