Harri Aslak Jomppanen

Harri Aslak Jomppanen on kotoisin Lemmenjoelta. Hän on poromies ja käynyt Toivoniemen poronhoitolinjan. Hän on nyt ensimmäistä kauttaan nuorisoneuvostossa, johon osallistumista hänen ystävänsä alun perin suosittelivat. Poromiehen ammatin turvaaminen motivoi Jomppasta nuorisoneuvoston työssä ja kokoukset saa hyvin sovitettua yhteen porohommien kanssa. Nuorisoneuvostossa kuulee toisten nuorten sekä virkamiesten näkökulmia tärkeisiin asioihin päästen samalla kertomaan myös muille omiaan.