Risten Mustonen

Risten Mustonen toimii kaudella 2018-2019 nuorisoneuvoston puheenjohtajana.

Ristenin juuret ovat Vuotsossa ja Sodankylässä, mutta tällä hetkellä hän asuu Helsingissä. Hän on mukana nuorisoneuvostossa, koska on kiinnostunut nuorten asioista ja haluaa olla panoksellaan vaikuttamassa saamelaisnuorten tulevaisuuteen. Kieliasiat Risten mainitsee itselleen tärkeimmiksi asioiksi, joiden eteen hän on halukas tekemään töitä.

Risten iloitsee siitä, kuinka monipuolista toimintaa nuorisoneuvostolla on: “Voi ottaa osaa polittiiseen päätöksen tekoon, voi olla järjestämässä tapahtumia ja sen lisäksi nuorisoneuvostolla on tällä hetkellä meneillään kolme hanketta (De!, Dihtosis ja DigiÁrran), jotka työllistävät saamelaisnuoria.”

Terveiset nuorisoneuvoston toiminnasta kiinnostuneille nuorille: “Nuorisoneuvostossa parasta mielestäni on se, että pääsee tutustumaan toisiin saamelaisiin ympäri Saamenmaan ja tekemään yhteistyötä taitavien ihmisten kanssa.”