Anni-Sofia Niittyvuopio nuorisoneuvoston puheenjohtajaksi

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Anni-Sofia Niittyvuopio Karigasniemeltä ja varapuheenjohtajaksi Maria Mäkinen Jyväskylästä. - Olen kiitollinen luottamuksesta. Odotamme innolla nuorisoneuvoston työn jatkamista saamelaisnuorten aseman parantamiseksi. Saamelaiskäräjillä on tällä vaalikaudella käsiteltävänä suuria kokonaisuuksia, kuten totuus- ja sovintoprosessi, saamelaiskulttuurilain valmistelu ja saamelaiset hyvinvointipalvelut. Nuorisoneuvosto haluaa olla aktiivisesti mukana näiden toteutumisessa, kertoo nuorisoneuvoston puheenjohtajaksi valittu Anni-Sofia Niittyvuopio.

– Nuorisoneuvosto haluaa nostaa esille ilmastonmuutoksen, jonka vaikutukset perinteisiin elinkeinoihin, kieleen ja kulttuuriin on jo havaittavissa. Haluamme myös painottaa saamenkielisen viestinnän sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin merkitystä. Saamelaisnuoret kaipaavat saamenkielisiä ammattitaitoisia ihmisiä, jotka pystyvät neuvomaan, mistä tietoa ja apua on saatavilla. Kansainvälistä yhteistyötä tulemme tekemään muun muassa YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin ja Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston (SPN) kautta.  Nimesimme kokouksessa työryhmän suunnittelemaan yhteispohjoismaista saamelaisnuorten konferenssia, joka järjestetään myöhemmin tänä vuonna, jatkaa Anni-Sofia.

Nuorisoneuvoston toimikauden 2020-2021 ensimmäinen kokous pidettiin 26.3.2020 ja asialistalla oli puheenjohtajiston valinnan lisäksi asiantuntijajäsenten valinta nuorisoneuvostoon. Saamelaiskäräjien työjärjestyksen mukaan nuorisoneuvosto voi valita neuvostolle kahdeksi vuodeksi kerrallaan enintään viisi pysyvää asiantuntijaa. Nuorisoneuvoston asiantuntijoiden tulee valituksi tullessaan olla 15–17-vuotiaita. Nuorisoneuvoston asiantuntijajäseniksi valittiin Hansa Pieski, Sunna Siilasjoki, Ánte Tenoranta ja Helmi Ljetoff.

Lisäksi nuorisoneuvosto kävi keskustelua Saamelaiskäräjien vaalikauden toimintaohjelmasta 2020-2023. Nuorisoneuvosto tutustui Saamelaiskäräjien kokouksen lähetekeskustelumateriaaliin ja keskusteli nuorisoneuvoston toimialan keskeisistä haasteista ja tavoitteista. Nuorisoneuvosto tekee ehdotuksen toimialaltaan Saamelaiskäräjien vaalikauden 2020-2023 ohjelmaan.

– Tällä vaalikaudella haluamme osallistaa saamelaisnuoria yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tulemme työskentelemään erityisesti saamenkielisen nuorisotyön parissa. Haluamme vakiinnuttaa digitaalista nuorisotyötä, joka tukee nuorten identiteetin, kielen ja kulttuurin säilymistä,  nuorisoneuvoston puheenjohtaja tuo esille nuorisoneuvoston tavoitteista vaalikaudelle.

 

Lisätietoja:

nuorisoneuvoston puheenjohtaja, Anni-Sofia Niittyvuopio, puh. 040 7082 072

anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

vs. nuorisosihteeri, Elli-Marja Hetta, puh. 010 8393134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi