Dihtosis-hankkeen materiaalit ja vinkit kansallispäiväksi

Saamelaisten kansallispäivää vietetään 6. helmikuuta! Dihtosis-hankkeen uutuutena tarjoamme video-oppitunteja saamelaisaiheen käsittelyyn.

Video-oppitunnit saamelaiskulttuurista

Video-oppituntien avulla opettaja voi käsitellä oppilaidensa kanssaan saamelaisaihetta silloin, kun se omiin aikatauluihin parhaiten sopii. Video-oppitunneilla saamelaisnuoret toimivat opettajina johdattaen oppilaat saamelaiskulttuuriin eri näkökulmista: He kertovat teemasta ja antavat oppilaille ohjeet harjoitusten tekemiseen.

 

Videoita on kolme:

Tutustutaan saamelaiskulttuuriin on 4.–9.-luokkalaisille sekä toisen asteen opiskelijoille tarkoitettu video, jossa opitaan perustietoa kulttuurista. Siinä tutustutaan tarkemmin saamenpukuun, saamelaismusiikkiin sekä elinkeinoihin.

Saamen kansa ja kielet -video on suunnattu yläkouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Siinä käsitellään saamen kieliä, saamelaisnuorten elämää sekä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston toimintaa.

Ihmisoikeudet ja alkuperäiskansat -video sukeltaa syvemmälle teemaan. Se on suunnattu toisen asteen oppilaille. Siinä käsitellään kulttuurista omimista, sulauttamispolitiikkaa sekä alkuperäiskansojen oikeuksia. Videota suositellaan katsottavaksi sen jälkeen, kun luokka on katsonut Tutustutaan saamelaiskulttuuriin tai Saamen kansa ja kielet -videon.

 

Video-oppitunti on opettajalle hyvin vaivaton tapa opettaa kulttuurista. Videot toimivat siten, että opettaja laittaa videon pyörimään luokalleen ja pysäyttää sen, kun videolla näkyy paussi-symboli. Silloin oppilaat alkavat suorittaa tehtävää videolla annetun tehtävänannon mukaisesti. Kun tehtävä on luokassa tehty, opettaja laittaa videon jälleen pyörimään.

 

Muu saamelaisaiheinen oppimateriaali – työpajat, menetelmäopas ja pelit saamelaiskulttuurista

Video-oppituntien lisäksi Dihtosis tarjoaa suosittuja saamelaisnuoren vetämiä toiminnallisia etätyöpajoja aiheesta, sekä lähityöpajoja Oulun seudulle. Työpajoja voi tilata ala- ja yläkouluun sekä toisen asteen oppilaitoksiin.

Sivuiltamme voi ladata päivitetyn Dihtosis-menetelmäoppaan, joka sisältää 18 harjoitusta saamelaiskulttuurin käsittelyyn luokassa. Harjoitukset sopivat 4-9.luokkalaisille sekä toisen asteen opiskelijoille.

Dihtosis-hankkeelta voi myös tilata kaksi pedagogista peliä saamelaiskulttuurista. Pieni peli saamelaisista on suunnattu 4–6-luokkalaisille. Peli tarjoaa perustietoa siitä, keitä saamelaiset ovat ja mitkä piirteet tekevät heidän kulttuuristaan ainutlaatuisen. Sukellus saamelaiskulttuuriin –pelissä mennään hieman pintaa syvemmälle. Se on suunnattu yläkouluille ja toiselle asteelle. Siinä käsitellään perustiedon lisäksi muun muassa alkuperäiskansoja, kulttuurista omimista sekä saamelaisten kokemaa syrjintää. Peli on saatavilla myös pohjoissaameksi.

Hankkeen sivuilta löytyy myös saamelaisaiheinen tietovisa-aamunavaus, joka sopii hyvin vaikkapa saamelaisten kansallispäivän aamuun.

Täältä voit tilata video-oppitunnit, pelit ja kouluvierailut.  

Täältä voit ladata menetelmäoppaan ja aamunavauksen kansallispäiväksi.

 

Kannustamme kaikkia oppilaitoksia juhlimaan saamelaisten kansallispäivää! Tilaamalla maksuttomat Dihtosis-materiaalit ajoissa ehdit saada innostavaa, saamelaisten itsensä tuottamaa oppimateriaalia luokallesi.

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian Dihtosis-hanke on välittänyt saamelaistietoa ja tarjonnut toiminnallisia työpajoja alakouluille, yläkouluille sekä toisen asteen oppilaitoksille jo kolmen vuoden ajan. Dihtosis-hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankeaika: 1.9.2021-30.6.2022. 

 

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjät

Nuorisosihteeri
Elli-Marja Hetta
puh. 010 8393134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

 

Nuorten Akatemia

Projektipäällikkö, Ulla Saalasti
Puh. 040 567 4203
ulla.saalasti(at)nuortenakatemia.fi


Tutustu myös