Nuorisoneuvoston asettaminen

Nuorisoneuvosto toimikaudeksi 2020-2021 asetetaan Saamelaiskäräjien järjestäytymiskokouksessa 27.-28.2.2020 Sajoksessa Inarissa.

Saamelaiskäräjien kokous valitsee nuorisoneuvostoon seitsemän jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Neuvoston jäsenten tulee valituksi tullessaan olla 18–28 -vuotiaita.

Nuorisoneuvosto valitsee ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan neuvostoon puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja  enintään viisi pysyvää asiantuntijaa. Nuorisoneuvoston asiantuntijoiden tulee valituksi tullessaan olla 15–17 -vuotiaita.

Nuorisoneuvoston tulee edustaa mahdollisimman hyvin Suomen saamelaisten kielellisiä ja alueellisia ryhmiä.

 

Saamelaiskäräjien kokous kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa yleensä Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa.Kokoukset ovat julkisia ja niitä pystyy seuraamaan paikan päällä parlamenttisalissa tai live striimin kautta osoitteessa www.samediggi.fi/live.

Parlamenttisalissa tulkkauslaitteet ovat yleisön käytössä. Suoran lähetyksen kautta on mahdollista kuunnella tulkattua kieltä salissa kuullun kielen lisäksi. Kokousasiakirjat löytyvät dokumenteista täältä.

 


Tutustu myös