Nuorisoneuvoston kokous 6/2019

Nuorisoneuvosto kokousti 12.12.2019 viimeistä kertaa tälle toimikaudelle. Asialistalla kokouksessa oli mm. toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen ja ehdotuksen valmistelu nuorisoneuvostoon valittavista jäsenistä Saamelaiskäräjien hallitukselle ja edelleen saamelaiskäräjien kokoukselle.

Nuorisoneuvosto kokousti 12.12.2019 viimeistä kertaa tälle toimikaudelle. Asialistalla kokouksessa oli mm. toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen ja ehdotuksen valmistelu nuorisoneuvostoon valittavista jäsenistä Saamelaiskäräjien hallitukselle ja edelleen saamelaiskäräjien kokoukselle.  Lisäksi nuorisoneuvosto kävi keskustelua vaalikauden tavoitteiden toteutumisesta. Nuorisoneuvosto kokoustaa vuoden aikana 5-6 kertaa ja tällä kertaa kokoustettiin Skypen välityksellä.

 

Toimintasuunnitelma 2020  

Nuorisoneuvosto vuosille  2020-2021 asetetaan Saamelaiskäräjien kokouksessa vuoden 2020 alussa. Nuorisoneuvoston jäsenille on tarkoitus järjestää heti kauden alussa koulutusta Saamelaiskäräjien toiminnasta ja samalla tutustutaan nuorisoneuvoston asemaan Saamelaiskäräjillä sekä nuorisoneuvoston toimintaan ja hankkeisiin.

Nuorisoneuvosto valmistelee vaalikauden alkuun  saamelaisen nuorisopoliittisen ohjelman, jonka tavoitteena on edistää saamelaisnuorten oikeuksia kieleensä ja kulttuuriinsa. Tärkeitä teemoja ohjelmaa valmisteltaessa on saamelaisnuorten haasteet jatkaa perinteisissä elinkeinoissa sekä ilmastonmuutos, saamelaisnuorten hyvinvointi-, seksuaali- ja mielenterveysasiat, saamenkielisen nuorisokulttuurin kehittäminen sekä digitaalinen nuorisotyö  ja lisäksi saamelaiskulttuurin ja tiedon lisääminen saamelaisista valtaväestön keskuudessa.

Vuonna 2020 nuorisoneuvoston  tarkoituksena on osallistua tiiviimmin yhteistyöhön muiden alkuperäiskansojen kanssa kansainvälisissä yhteyksissä sekä pyrkiä kehittämään yhteistyötä Norjan ja Ruotsin saamelaiskäräjien nuorisoneuvostojen kanssa.  Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston (SPN:n) nuorisolautakunnan puheenjohtajuus on siirtynyt Suomen Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostolle ja nuorisoneuvostolla on päävastuu  konferenssin järjestämisestä.  Konferenssi järjestetään Inarissa elokuussa. Konferenssin valmistelut on aloitettu ja konferenssin teemaksi on päätetty ilmastonmuutos. Nuorisoneuvosto tiedottaa konferenssista valmisteluiden edetessä.

Saamelaisnuorten hyvinvointia on tarkoitus edistää jatkamalla yhteistyötä Väestöliiton kanssa sekä tuottamalla aiheeseen liittyen materiaalia nuorisoneuvoston tieto- ja neuvontapalveluun.  Tarkoituksena on myös järjestää koulutusta saamelaisnuorille. Nuorisoneuvosto on myös mukana KeesiČuõvv -kulttuuriviikonlopun järjestämisessä tukeakseen ja vahvistaakseen saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaisnuorten identiteettiä. Tapahtuma on tarkoitus järjestää keväällä 2020. Nuorisoneuvosto pyrkii  järjestämään  matalan kynnyksen toimintaa saamelaisnuorille yhteistyössä saamelaisalueen kuntien, saamelaisyhdistysten sekä saamelaistapahtumien kanssa De-hankkeen pohjalta sekä kehittämään saamenkielistä nuorisokulttuuria.

 

Nuorisoneuvostolla on käynnissä vuonna 2020 kaksi erillistä hanketta:

Dihtosis- Saamelaiskulttuuri tutuksi

Nuorisoneuvosto on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 53 800 euron rahoituksen Dihtosis- saamelaiskouluvierailut- hankkeelle käytettäväksi ajalla 1.7.2019-30.6.2020. Hanke toteutetaan yhteistyössä Nuorten Akatemian kanssa. Hankkeen tarkoituksena on tehdä saamelaisia ja saamelaiskulttuuria tunnetuksi valtaväestön nuorille.  Hankkeen toisen vuoden aikana päivitetään jo valmis materiaali kouluvierailuja varten, toteutetaan kouluvierailuja ja osallistavia työpajoja sekä luodaan saamelaisaiheinen mobiilipeli, joka lanseerataan saamelaisten kansallispäivänä valtakunnallisesti Suomen kouluissa.

 

DigiÁrran 

 Nuorisoneuvosto on saanut rahoitusta Lapin aluehallintovirastolta (AVI) 21 500 € DigiÁrran-hankkeeseen käytettäväksi 1.12.2019-30.11.2020 välisenä aikana. DigiÁrran-hanke tähtää digitaalisen nuorisotoiminnan mallin löytämiseen saamelaisalueella. Vuoden 2020 aikana tieto-ja neuvontasivustoa kehitetään edelleen. Saamelaisnuoria osallistetaan sivuston kehittämiseen ja sisällön tuottamiseen. Digitaalisessa nuorisotyössä tulee huomioida nuorten oikeus omakieliseen digitaalikulttuuriin. Saamenkielinen ja saamelaisnuorille suunnattu nuorten tieto- ja neuvontapalvelu on aiemmin puuttunut täysin.


Tutustu myös