Nuorisoneuvoston viestinnän koulutus ja 4/2020 kokous

Nuorisoneuvoston jäsenille järjestettiin some-vaikuttamisen ja viestinnän koulutuspäivä 19.9.2020 Rovaniemellä.

Koulutuksen tarkoituksena oli auttaa nuorisoneuvoston jäsenten oman äänen löytämistä ja saada opastusta somevaikuttamiseen. Lisäksi tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää nuorisoneuvoston viestintää ja saada työkaluja sen suunnittelemiseen. Kouluttajana toimi Emmi Nuorgam, joka on sosiaalisen median ja viestinnän asiantuntija sekä Yle Kioskin projektipäällikkö.

– Arvostan kovasti sitä, miten rehelliseen ja avoimeen keskusteluun nuorisoneuvoston jäsenet olivat valmiita. Nuorisoneuvosto ei ole vain mikä tahansa hallinnollinen elin, vaan sillä on todella merkittävä rooli sekä saamelaisnuorten identiteetin kehittymisessä että yhteisöllisyyden ja kulttuurin rakentumisessa. Koronatilanne kurittaa jo valmiiksi haastavassa asemassa olevia nuoria, jolloin myös viestinnän merkitys kasvaa. Miten jokainen saamelaisnuori voisi tuntea yhteenkuuluvuuden tunteita tilanteessa, jossa liikkuminen on entistä vaikeampaa? Ihailen Nuorisoneuvoston jäseniä siitä ennakkoluulottomasta asenteesta, jolla he haasteen kimppuun käyvät, kertoo kouluttajana toiminut Emmi Nuorgam.

Nuorisoneuvosto on aiemmin kokouksessaan perustanut viestintätyöryhmän. Nuorisoneuvoston viestintätyöryhmän tehtävinä on suunnitella nuorisoneuvoston viestintää, tiedottamista ja sosiaalisen median käyttöä sekä ajankohtaisia viestintäkampanjoita sekä tehdä yhteistyötä DigiÁrran-hankkeen kanssa. Nuorisoneuvoston viestintäryhmä alkaa valmistella nuorisoneuvostolle viestintästrategiaa.

– Diginatiivina ja sosiaalisen median ahkerana kuluttajana olin aluksi hieman skeptinen sen suhteen, että oppisinko koulutuksessa paljoakaan uutta, mutta Emmin nuorisoneuvostolle muovaama ja käytännönläheinen koulutuskokonaisuus osoittautui todella inspiroivaksi ja hyödylliseksi. Saimme paljon ideoita siihen, miten lähteä kehittämään meidän viestintää. Lisäksi Emmin avulla keskustelimme myös keskenämme kunnolla siitä, mitä viestinnältä odotamme ja mitä tavoitteita meillä on, kertoo nuorisoneuvoston viestintätyöryhmän puheenjohtaja Mira Pohjanrinne.

 

Nuorisoneuvoston kokous 4/2020

Nuorisoneuvoston kokous 4/2020 pidettiin Rovaniemellä 20.9.2020.  Kokouksen esityslistalla oli mm. Dihtosis -hankkeeseen liittyvää asiaa, saamen kielten viikon suunnittelua sekä nuorisopoliittisen ohjelman valmistelun aloittaminen. Lisäksi nuorisoneuvosto keskusteli koronaepidemian vaikutuksista saamelaislapsiin ja nuoriin sekä nuorisoneuvoston poliittisesta vaikuttamisesta toimikaudella 2020-2021. Koronapandemia on rajoittanut nuorisoneuvoston toimintaa ja esimerkiksi vuonna 2020 järjestettäväksi suunniteltu saamelaisnuorten konferenssi on siirretty myöhemmäksi.

 

– Vallitsevan koronatilanteen takia Nuorisoneuvosto on päässyt kokoustamaan lähinnä vain etänä. Tämä on ollut harmi, sillä kauden aloitus etäyhteyksin on tehnyt nuorisoneuvoston ryhmäytymisen haastavaksi. Olikin tosi kivaa päästä kerrankin kokoustamaan ihan paikan päällä, ja nähdä muut kokoukseen osallistuvat, jatkaa nuorisoneuvoston varajäsen Mira Pohjanrinne. Nuorisoneuvosto on kokoustanut pääosin etäyhteyksin ja suunnitellut työpajat, tapaamiset ja tapahtumat on siirretty tulevaisuuteen.  Seuraava nuorisoneuvoston kokous pidetään lokakuun puolella.

 

 

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjät:

Nuorisoneuvoston puheenjohtaja

Anni-Sofia Niittyvuopio,

puh 040 7082 072, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

 


Tutustu myös