Nuorisoneuvosto julkaisee nettitestejä saamen kielillä

“Onko seksuaalisuus tuttua? Mitä tiedät seksitaudeista? Testaa tietosi päihteistä!”

Nuorisoneuvosto julkaisee nuorille suunnattuja MLL:n nettitestejä saamen kielillä. Testien aiheet ja sisältö liittyvät seksuaalisuuteen, mieleen ja kehoon sekä päihteisiin. Testit julkaistaan pohjois-, inarin-, ja koltansaameksi ja suomeksi. Testit ovat käännöksiä MLL:n nuortennetin testeistä.

Nuorisoneuvosto pyrkii tuomaan seksuaalisuuteen liittyvää sanastoa osaksi nuorten arkikieltä. Väestöliiton julkaisema seksuaalisuuden sanakirja julkaistiin syksyllä 2019 pohjois-, inarin- ja koltansaameksi. Nyt julkaistavien nettitestien kautta seksuaalisuuteen liittyvää sanastoa saadaan yhä tutummaksi.  Testit ovat suunnattu nuorille vapaa-ajalla tehtäväksi, mutta testit sopivat myös hyvin saamenkieliseen opetukseen.

Testit pohjoissaameksi

Testit inarinsaameksi

Testit koltansaameksi

Testit suomeksi

MLL:n nuortennetti

 

Testit on käännetty ja julkaistaan osana DigiÁrran -hanketta, jonka tarkoituksena on kehittää saamenkielistä, saamelaisnuorille tarkoitettua tieto- ja neuvontapalvelua ja digitaalista nuorisotyötä. Hanketta rahoittaa Lapin aluehallintovirasto, nuorisoneuvosto ja Saamelaiskäräjien koulutus – ja oppimateriaalitoimisto.

 

Lisätietoja

Nuorisoneuvoston puheenjohtaja
Anni-Sofia Niittyvuopio,
puh 040 7082 072, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

Nuorisosihteeri
Elli-Marja Hetta
puh. 010 8393134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi


Tutustu myös