Saamelaisnuori – tule vaikuttamaan ilmastopolitiikkaan!

Lämpimästi tervetuloa ympäristöministeriön keskustelutilaisuuteen ilmastolain uudistuksesta. Tilaisuus järjestetään 11.6.2020 klo 17.00-19.00 Skype-webinaarina.

Ilmastolakia (609/2015) uudistetaan Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti siten, että lain ohjausvaikutusta vahvistetaan ja tavoitteita päivitetään vastaamaan hallituksen hiilineutraaliustavoitetta.

Ilmastolain uudistuksen yhteydessä haluamme kiinnittää erityistä huomiota siihen, että nuorten ja alkuperäiskansojen ääni saadaan kuuluvaksi lakia uudistettaessa. Kuulemistilaisuudessa sinulla on mahdollisuus kertoa valmistelijoille näkemyksistä lain uudistamiseksi. Nyt on oikea paikka vaikuttaa!

Tilaisuus järjestetään 11.6.2020 klo 17.00-19.00 Skype-webinaarina. Linkki kuulemistilaisuuteen osallistumiseen lähetetään osallistujille ilmoittautumisen yhteydessä (ilmoittautumisen vahvistusviestissä).

Tilaisuudessa tullaan käymään seuraavia kysymyksiä läpi:
o Millä tavalla alkuperäiskansat tulisi ottaa huomioon ilmastolaissa?
o Millä tavalla ilmastolaki voisi edistää saamelaisten oikeuksia?
o Millainen olisi unelmien ilmastolaki?
o Keiden osallistumista pitäisi vahvistaa ja miten?
o Miten nuoret tulisi huomioida ilmastolaissa?

Pyydämme ilmoittautumistanne 9.6. mennessä tämän linkin kautta. Jotta voimme varautua riittävällä määrällä kääntäjiä, pyydämme ilmoittamaan tilaisuudessa käyttämäsi kielen.

Halutessasi voit jo nyt jättää lain valmistelijoille näkemyksiä siitä, millä tavalla lakia voidaan uudistaa. Vastauksesi voit lähettää suoraan Elina Vaaralle: elina.vaara@ym.fi tai ilmoittautumislinkin kautta.

Lisätietoja antaa:
Elina Vaara, erityisasiantuntija
Ympäristöministeriö
elina.vaara@ym.fi

Kutsu suomeksi


Tutustu myös