Marianne Ketola

Marianne Ketola áásá Käresavonist, kost sun lii iällám ubâ avvees. Sun uáppá Taažâst Sámi allaskuvlast journalism. Puásuituálu lii eromâš tehálâš Ketolan já tot lii stuorrâ uási suu eellim. Sämikielâ lii nubbe movtijdittee Ketola pargoost. Sun lii huolâstum sämikielâ eellimvuáimálâšvuođâst já Ketola haalijd-uv ovdediđ kielâ já movtijdit meid eres nuorâid toos. Nube paajees nuorâirääđist pargee Ketola movtijdit tot, ko sun uáiná, ete ääših muttuuškyetih. Sun muštoot, ete nuorâi uáivilijn lii merhâšume: sist láá vijses jurduuh já lii tehálâš kuldâliđ, ete maht nuorah aašijd uáinih.