Niila Rahko

Niila Rahko lii meddâl Ruávinjaargâst. Sun lii lamaš mieldi nuorâirääđi tooimâin ton rääjist ko tot vuáđudui.

Niila Rahko lii 28-ihásâš nuorâ kote lii Ruávinjaargâst vuálgus. Tääl sun áásá já parga Oulust. Niila lii škovliittâs peeleest mielâtiervâsvuotâsuárgán vuáijum  pyecceitipšoo. Rijjâäigipuđâldâssân sun il. tuáijoo elektroniik. Naverin sust lii škovliđ jieijâs sämikielâlâš psykoterapeutin já varriđ sämikuávlun.

Niila lii lamaš mieldi nuorâirääđist aaibâs aalgâ rääjist. Sun lii uážžum jieijâs stuorrâuábist moovtâ vaaigutškyettiđ sämiaššijd.

“Mun tuáivuččim, ete nuorâirääđi puávtáččij vaiguttiđ säminuorâi vuoigâdvuođáid já máhđulâšvuođáid toimâđ já porgâđ jieijâs kielân, já eelliđ jieijâs kulttuurist rijjâ väldikodálávt. Mun lam ilolâš, ete nuorâirääđi lii sämitiggeest tuođâlávt huámášumán valdum lävdikodde já ete mii aašij tuođâlâšvuotâ iberduvvoo merideijee virgeolmoošorgaanijn staatâ tääsist, hundâruš Niila, ko sust koijâduvvoo, magarijd aašijd sun vuárdá et nuorâirääđi ovdeed tääl já puátteevuođâst.

Tiervuođah nuorâirääđi uđđâ jesânáid: “Vaijeeđ oskođ nubbe nuubán, mušteđ ete tij leppeđ puohah siämmáá ääši oovdedmin. Tuárjuđ nubijdâd, rähtiđ ohtsii puátteeääigi rehálávt.