Sunna Siilasjoki

Sunna lii nuorâirääđi äššitobdeejeessân.

Sunna lii 16-ihásâš kärisavvoonlaš, kote áásá uási jieijâs ääigist Ruávinjaargâst uápui tiet. Sun lohá šleđgâolmoožin já pääihist uásálist puásuipargoid. Sunna lijkkoo spellâđ PC-speelâid.

Nuorâirááđán Sunna seervâi, ko sun juurdij, et puávtaččij leđe mielâkiddiivâš leđe mieldi vaaigutmin säminuorâi aššijd. Sun muštâl, ete nuorâirääđi lii meiddei vyehi uápásmuđ já savâstâllâđ aašijn uđđâ ulmuiguin. Sun tuáivu, ete nuorâirääđi pastaččij orniđ täsiviärdásávt jieškote-uv kuávlui sämmiláid tooimâ sii táárbui já tuoivui mield.

20 ive keččin Sunna uáiná jieijâs juátkimin puásuituálu já porgâmin šleđgâpargoid Iänuduvâst.

Motto: Kii kaasi seeibi loptee, jis ij kaasi jieš.