Lah-uv tun 18–29-ihásâš säminuorâ já kiäsutteh-uv elleekoveh tuu?

Uásálist tave-eennâmlii Northern Script -kietâčaalâkiišton jieijâd eenikielân!

Northern Script -kišto teeman lii TEMPTATION. Tun puávtáh kevttiđ teema puustavlávt, symbollávt tâi tobdoi uáinust. Teema puáhtá lahteđ meid ohtsâškodáláid tiilijd. Kietâčaalâ puáhtá vuáđuduđ tuu jieijâd eellimfeerimân tâi tot puáhtá  leđe aaibâs tuu mielâkuvviittâs puáđus. Genren iä lah raijiittâsah.

Kietâčalluu kukkodâh lii enâmustáá 10 sijđod (fontti Courier, stuárudâh 12). Tun puávtáh kevttiđ kietâčaalâohjelmijd, moh hämmejeh teevstâ njuolgist kietâčaalâháámán. Ovdâmeerhah elleekove kietâčalluin láá čujottâsâst: imsdb.com.

Palhâšummeen lii peessâm oho pištee tave-eennâmlii kietâčaalâleeirân Oulun 14.-20.11.2022, mii ana sistees kietâčäällimpáájáid, uánihisfiilmâ rähtim & VIP-liipuid Oulu párnái já nuorâi elleekovefestivaaláid.

Uásálist kiišton já vuolgât kietâčalluu 22.8.2022 räi čujottâsân: tarja.porsanger(at)samediggi.fi.

Šleđgâpoostâst kalgeh leđe čuávvooh tiäđuh:

  • Kietâčaalâ pdf-häämist, lokkesiijđon tuš nommâmerkkâ, ij jieijâd nommâ.
  • Uásálistee tiäđuh piäijojeh šleđgâpoostân (nommâ, nommâmerkkâ, čujottâs, puhelinnummeer, šleđgâpostâčujottâs já šoddâmäigi)

 

Lasetiäđuh: nosi.fi

 

Algâaalmugij elleekovekuávdáš Skábma/Sämitigge


Uáppáásm meid