Nuorâirääđi almostit torvolii tile ravvuid

Sämitige nuorâirääđi almostit jyehi Suomâst sarnum sämikielân já suomâkielân torvolii tile ravvuid. Ravvuuh láá eereeb iärrás škoovlâi, seervij, pargosoojij já tábáhtusâi kevttimnáál já toiguin ovdedeh täsiárvusii tooimâ. Nuorâirääđi ana, ete puohháid torvolii já suotâs tile ovdedem lii tehálâš meid sämisiärváduv siste.

– Ravvuuh tuáimih šiev vuáđđun puohháid torvolii tooimâ pyevtitmist. Ko ohtsiih njuolgâdusah láá puohháid čielgâseh, te lii älkkeb ovdediđ positiivlii savâstâllâmkulttuur, iästuttes já olgooštmist rijjâ tooimâ. Mij tuáivup, ete ulmuuh väldih ravvuid ávusmieláin vuástá já vijđáht anon mii siärváduvâst, paahud nuorâirääđi värisaavâjođetteijee Maria Mäkinen.

Ohtsij njuolgâdusâiguin huolâttep puoh uásálistei fyysisii já psyykkisii kuoskâmettumvuođâst, máhđulâšvuođâst uásálistiđ sierâ toimáid já ovdediđ torvolijd ohtâvuođâid. Tooimâst ij koolgâ tuhhiittiđ olgoštem, hemâdem tâi eres epiášálii tooimâ já/tâi lattim. Sämisiärváduvâst láá eromâšjiešvyevih, moh láá meid pajedum oovdân ravvui sierâ uásist.

– Mij halijdep kiddiđ huámmášume toos, ete säminuoráid torvolâš tile meerhâš meid sämmilij kielâlij vuoigâdvuođâi, jiešhaldâšemvuoigâdvuođâ já sämmilij áárvui kunnijâttem. Ärgiluándulij fáádái, tego traumai, olgoštem já raasism kieđâvuššâm stuárráb juávhust já sierâ jieijâs siärváduvâst puáhtá leđe eromâšávt nuoráid lussâd já joba traumaid tovâtteijee. Nuorâin kalga leđe máhđulâšvuotâ kieđâvuššâđ taid fáádáid ulmuiguin, kiäh tobdeh kulttuur já feerimijd, paahud nuorâirääđi saavâjođetteijee Anni-Sofia Niittyvuopio.

Torvolii tile ravvuid almostiteh nuorâirääđi nettisiijđoin Tunjin-uásist: Torvolii tile ravvuuh

 

Lasetiäđuh:

Sämitigge

Anni-Sofia Niittyvuopio

Nuorâirääđi saavâjođetteijee

puh 040 7082 072

anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

 

Elli-Marja Hetta

Nuorâičällee

050 382 5179 / 010 839 3134

elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

 

 


Uáppáásm meid