Helmi Ljetoff

Helmi Ljetoff lij aalǥâst jälstam Aanar Čeʹvetjääuʹrest, leša jäälast ååʹn Vantaa gåårdest. Son mättʼtââtt Tikkurila lookkjiškooulâst IB-liinjâst. Ljetoff lij älšmam õhttsažkååddla vaaiktem määŋgain ååʹblǩin di ouddmiârkkân jieʹllikaartin da porrmõõžž raajjmõõžžâst. Son haaʹlii mieʹldd nuõrisuåvtõʹsse, ǥu tõt lij fiin vueiʹtlvažvuõtt mättjed lââʹzz di piâssâd jiõčč mieʹldd vaaikted sääʹmnuõri aaʹššid. Tuâjast tobdstââtt tâʹl še jeeʹres nuõrisuåvtõõzz vuäzzlain.