Jon-Erik Näkkäläjärvi

Mon leäm Erik Näkkäläjärvi Aanrest. Leäm mättʼtõõttâm lookkjiškooulâst da puäʒʒtääll Sääʹm škooultemkõõskõõzzâst. Ååʹn leäm puäʒʒhåiddai. Nuõrisuåvtõʹsse oʹccem taaurõõžži auʹǯǯjummšen. Ååskam što nuõrisuåvtõõzz ǩiõttʼtââll vääžnai da ääiʹjpoddsaid aaʹššid, kook õõlǥte sääʹmnuõri vuâmmšõõzz.