Jussa Seurujärvi

Jussa Seurujärvi lij Päärtõk ååraž, koʹst son še ååʹn jäälast. Son lij jeällam škooul aanrõsǩiõllsaž klaassâst Aanrest da mättʼtõõttâm Kaamsest puäʒʒtääl liinjâst. Son lij puäʒʒooumaž Muddusjääuʹr paalǥâskååʹddest. Seurujärvi lij nuõrisuåvtõõzzâst ååʹn neelljad pââʹjes. Seurujärvi vuäinn, što nuõrisuåvtõõzzâst ǩiõttʼtõõlât samai vääžnai aaʹššid da son haaʹlad leeʹd mieʹldd vaikkteʹmmen. Nuõrisuåvtõõzz meeraikõskksaž õhttvuõđ, mâʹte ÕM kueʹssreiss Sveiʹccjânnmest, da jeeʹres säiʹmmõõzz poʹhtte lââʹssen ärvvsaž ǩiõččâmvueʹjj tuõjju.


Tobdstõõđ še