Juuso Valle

Juuso Valle jäälast vueiʹvv-vuäʹzzest Karigasnjaarǥâst da vueʹssen Âʹvvlest, koʹst son jeäll lookkjiškooul. Lookkjiškooulmättjummši paaldâst son spraavdââtt luâtt- da pirrõs-sueʹrj vuâđđtuʹtǩǩõõzz Tuäivvnjaarǥâst. Valmštõõvvmõš kåitt eeʹjjest 2021, mõõn mâŋŋa Valle vuâlgg vueiʹtlvânji puäʒʒtäällsuârgga. Frijjääiʹj son âânn jäänmõsân puäʒʒhååmmin pâi čõõučâst ǩiiđ räjja. Valle tuʹmmji vueʹlǧǧed Nuõrisuåvtõʹsse mâŋŋa leäi saǥstõõllâm ääʹššest kuuʹǩǩ suu tobddsin, ǩii leäi siâzztõõllâm tuâi suʹnne. Nuõrisuåvtõõzzâst peäss tobdstõõttâd politiʹǩǩe da ođđ oummid. Seämmast tõt taʹrjjad kuâsttmõõžž tõõzz, mäʹhtt õhttsažkåʹdd jåårr. Aaʹššid vaikktummuš lij pâi pluss: muttâz jie šõõdd ǥõõi ij aaʹššid tuejjad mâiʹd-ne.


Tobdstõõđ še