Juuso Valle

Mon leäm Ánne Ovllá Niillas Visa Juuso, Juuso Valle da jälstam Karigasnjaarǥâst. Tän šiâtt leäm armeeʹjest da čâhčča vuâlǥam mättʼtõõttâd eŋglõsǩiõl Oulu universiteʹtte. Puäʒʒhååmmaid tuejjääm pâi čõõučâst ǩiiđ räjja. Vueʹššen tobddsan siâzztõõli muʹnne Nuõrisuåvtõʹsse älggmõõžžâst da muäna saǥstõõlim tõʹst kuuʹǩǩ.

Ååʹn leäm nuuʹbb pââʹjj vuäzzlõʹžžen Nuõrisuåvtõõzzâst. Tõʹst peäss tobdstõõttâd politiiʹǩǩe da ođđ oummin. Seämma ääiʹj tõt taʹrjjad vuäinnmõõžž tõõzz, mäʹhtt õhttsažkåʹdd tåimmai. Aaʹššid vaikktummuš lij pâi ooudårra: muttâz jiâ puäʹđ, jõs ij aaʹššid tueʹjjed mâiʹd-ne.