Mihku Näkkäläjärvi

Leäm Mihku Andaras Näkkäläjärvi Aanrest da leäm 16-ekksaž. Jeälam vuâđđškooul mââimõõzz klaass da pååđääiʹj liikkääm jiânnai mieʹccest. Oʹccem Nuõrisuåvtõʹsse, ǥu haaʹlääm kåittad vaikkted sääʹmnuõri õhttsaid aaʹššid. Tät lij muu vuõssmõs pââjjan Nuõrisuåvtõõzz äʹšštobddivuäzzlõʹžžen.

Nuõrisuåvtõõzz tåimmʼmõšše kannat vueʹlǧǧed mieʹldd, ij-ka tuʹššen õõmšõõttâd systeeʹm sieʹǩǩevʼvuõđ. Sääʹmnuõri leeir da teivvmõõžž liâ muu vuõssprioriteettan nuõrisuåvtõõzzâst. Puõʹttiääiʹjest tuäivam što leäm mieʹldd tåimmʼmõõžžâst, kååʹtt veekk ooudâs sääʹmnuõri aaʹššid.

Ceälkkan: kâʹl-ba täʹst ǩiõrggan

Roolmaallan: jiijjan eʹčč

Miõllsažeeʹjjpodd: ǩiđđ