Ǩieʹss-saaǥǥ -joukkchat

Mâiʹd-ba teâđak? Puäʹđ särnnad ǩieʹss-saaǥǥääd da mainstõõllâd nuõrisuåvtõõzz joukkchaʹtte 29.7.2020 čiâss 18.00-19.00. Chat riâžžât koolmin sääʹmǩiõlin.

Joukkchat käunnai seeidai TUU ÕHTTSAŽKÅʹDD-pääiʹǩest da pukin neʹttseeidai ǩiõllversioin ouddseidda puätt liŋkk, kååʹtt jååʹđat chaʹtte.

Nuor.fi seeid liâ tuejjuum pieʹǩǩen DigiÁrran haʹŋǩǩõõzz, koon miârktõssân lij viikkâd ooudâs sääʹmǩiõllsa, sääʹmnuõrid miârktum teâtt- da vuäʹpstõskääzzkõõzz da digitaalʼlaž nuõrituâj. Haʹŋǩǩõõzz teäggat Lappi vuʹvddvaaldâšmkoontâr, nuõrisuåvtõs da Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaalkoontâr.