Dihtosis-haʹŋǩǩõõzzâst ooccât vuẹʹssäiggsa haʹŋǩǩõstuâjjla

Sääʹmkulttuur tobddsen raajji Dihtosis-haʹŋǩǩõs lij vuäǯǯam lââʹssääiʹj, da haʹŋǩǩõʹsse ooccât vuẹʹssäiggsa haʹŋǩǩõstuâjjla. Haʹŋǩǩõõzzâst liâ tuejjääm sääʹmkulttuur tobddsen škooulkueʹssreeisai, pedagooglaž siõri da tåimmjemnallšem haʹrjjtõõzzid seʹst õõʹni mõõntõõllâmpaakk veäkka. Jooʹtti lookkâmeeʹǩǩen puutʼtep uʹčteeʹli tuäivvmõõžžâst koumm video-mättčiâss sääʹmkulttuurâst.

Ooccâp tän ekka haʹŋǩǩõstuâjjla, kååʹtt reâugg vuẹʹssäiggsiʹžžen haʹŋǩǩõõzzâst. Tuâjj suäpp puârast ouddmiârkkân mättʼtõõttja. Tuõjju kooll Dihtosis-tuâjjpaaʹji markknâsttmõš da ǩeässmõš, saaǥǥeem, video- mättčiâssi plaaneemtuâjj da vueiʹtlvažvuõđi mieʹldd čuäjtõõttmõš videoin. Video- mättčiâss sniimât Aanrest 13.–14.12. Tuâjjäiʹǧǧ lij 1,5 mp 11/2021–5/2022 kõskksaž poddân, teäʹddeeʹl meersažpeeiʹv 6.2. poʹdde. Päʹlǩǩ lij 2200–2500 e/mp ääiʹjbuž tuâjjǩiõččlõõttmõõžži mieʹldd.

 

Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõʹšše kaiʹbbjet pueʹr sääʹmkulttuur tobddmõõžž da oddlõs fiʹttjõõzz. Toobdâlm nuõrivuiʹm tuejjeem tuâjast (odm. škooulkueʹssreeisai ǩeässmõõžžâst) ǩiõččât ouddõssân. Jälstempääiʹǩ beäʹlnn iʹlla miârktõs, ǥu ougglõsõhttvuõđi veäkka pââstak ââʹnned puârast kueʹssreeisaid pirr Lääʹddjânnam. Jõs tuu miõlâst leäi miõlǩieʹssi tuâjj, vuõlttâd cv da ooccmõš neʹttpååʹštin addrõʹsse maria.aikio[at]nuõriakatemia.fi 3.12. mõõneeʹst. 

 

Lââʹssteâđ:

Maria Aikio

maria.aikio[at]nuõriakatemia.fi

050 337 6629

 

Elli-Marja Hetta

elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

010 8393134


Tobdstõõđ še