Nuõrijođđi peiʹvvmieʹrr õlmstõttum

Nuõrisuåvtõs jääʹrjast čâhčča 2022 sääʹmnuõrid jurddum âsttääiʹj toiʹmmjummuž jođđi. Nuõrijođđi riâššmõõžžin väʹsttad nuõrisuåvtõõzz projeʹktt-tuâjjlaž Miia Ruokojärvi. Jođđi peiʹvvmeäʹr liâ ååʹn suåppum aaiʹji mieʹldd.

Jođđi peiʹvvmeäʹr

Vuõssargg 7.11. Aanar nuõripõrtt Vintti čiâss 16-20

Mââibargg 8.11. Âʹvvel, nuõripõrtt Stönö čiâss 16-20

Seärad 16.11. Hetta, Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzz tåimmpäiʹǩǩ, čiâss 16-20

Neljdpeiʹvv 17.11. Karigasnjargg, sijddpõrtt Sáivu, čiâss 16-20

Mââibargg 22.11. Oulu, Bysis, čiâss 16-20

Vuõssargg 28.11. Jyväskylä, veturitallit, čiâss 16-20

Mââibargg 29.11. Heʹlssen, nuõripõrtt Oodi čiâss 16-20

Seärad 30.11. Tampere, Monitoimitalo 13 čiâss 15-19

 

Seärad 7.12. Čeʹvetjäuʹrr, Čeʹvetjääuʹr škooulâst, čiâss 14.30-18.00  

Neljdpeiʹvv 8.12., Uccjokk, nuõripõrtt Wörtti, čiâss 16-20  

Mââibargg 12.12., Vuõccu, Mokta-põrtt, čiâss 16-20 

 

Jođđja vuäitak pueʹtted tuejjeed lokkčooudǩeâlggal, hieʹrv äʹrbbvuõđlaž materiaalid ââʹneeʹl leʹbe ǩiččled šoolk čuõlmi čuõlmmõõllmõõžž. Jõs tuʹst käunnai vaalmâš orstõk da materiaal, vuäitak väʹldded tõid mieʹldd da altteed haaʹleen reeʹppiǩ čuõlmmõõllmõõžž. Pääiʹǩ âʹlnn siõrât še sääʹmǩiõllsaž luʹvddsiõrid da viõʹttjet ääiʹj õõutsââʹjest.

Jođđja ij taarbâž iʹlmmtõõttâd ooudbeäʹlnn. Joođ viiǥǥât čõõđ sääʹmǩiõlin da täävtõsjoukkân sääʹmnuõr. Taʹrjjeep uʹcc viâru vuässõõđjid.

Tiõrv pueʹttem da vääʹld še taaurõõžžad mieʹldd! Kõõjj lââʹssteâđaid nuõrisuåvtõõzz projeʹktt-tuâjjlast tuõsttlõnji.

 

Lââʹssteâđaid:

Miia Ruokojärvi

nuõrisuåvtõõzz projeʹktt-tuâjjlaž

miia.ruokojarvi(a)samediggi.fi

040 537 8481

 

Anni-Sofia Niittyvuopio

nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjj

anni-sofia.niittyvuopio(a)samediggi.fi

040 610 7905


Tobdstõõđ še