Nuõrisuåvtõõzz perccluuʹd laiʹnnʼjemnalla!

Mieʹldd lie toobdâs klassiik da ođđsab perccluuʹd, jm. alias, kimble, rummikub, uno-speâll da teâđast sääʹmǩiõllsaž alias.

Nuõr da õhttõõzz vuäiʹtte laiʹnnʼjed perccluuʹd Nuõrisuåvtõõzzâst da riâššâd sääʹmǩiõllsaž speâllnoorõõttmõõžžid. Jos haaʹlääk tuu siʹjdde tuejjummuž, laiʹnnʼje nuõrisuåvtõõzz speâlaid da riâšš taaurõõžživuiʹm jiiʹjjes sääʹmǩiõllsaž speâllnoorõõttmõõžž! Vuäitak še peäggtâʹstted speâllnoorõõttmõõžž riâššmõõžžâst jiijjad vuuʹd nuõrisuåvtõõzz vuäzzla.

Sääʹmǩiõllsaž nuõri frijjääiʹjtuåimmjummuš lij taʹrjjeemnalla čuuʹt occanj da tõnt mij äjšmâʹttep sääʹmnuõr še riâššâd jiõčč tuåimmjummuž da ääiʹjtõõzz. Perccluuʹd haʹŋǩǩeʹmen lij leämmaš Tââvmõõzz Lappi Leader teäggtum De!-projeʹktt.

Lââʹzzteâđaid vuäǯǯak nuõripiisrest.

 

Nuõrisuåvtõõzz perccluuʹd:

Menolippu Eurooppa

Rummikub

Bang!

Honeycombs

Battle Sheep

Uno

Speâllkoort, Bridge plain

Exit Hylätty mökki

Kimble

Saboteur

Kingdomino

Jungle Speed

Dixit

Blokus

Muuttuva labyrintti

Ubongo

Alias (sääʹmǩiõllsaž)


Tobdstõõđ še