Nuörisuåvtõs šiõtteet Sääʹmteeʹǧǧ riâššõõttâmsåbbrest

Nuörisuåvtõs tuåimmjempâjja 2020-2021 šiõtteet Sääʹmteeʹǧǧ riâššõõttâmsåbbrest 27.-28.2.2020 Sajoozzâst Aanrest.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar vaʹlljad nuõrisuåvtõʹsse kueiʹt eeǥǥas vuârast čiččâm vuäzzla di juõʹǩǩʼkeʹče jiiʹjjes-i vääʹrrneeʹǩǩ. Suåvtõõzz vuäzzlain šâdd vaʹlljeem poodd leeʹd 18–28 -ekksa.

Nuörisuåvtõs vaʹlljad vuõssmõs såbbrest kõõskstes suåvtõʹsse saaǥǥjååʹđteei da vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei da jäänmõsân vitt põõšši äʹšštoobdi. Nuõrisuåvtõõzz äʹšštobddjin šâdd vaʹlljeem poodd leeʹd 15–17 -ekksa.

Nuõrisuåvtõõzz di suåvtõõzz äʹšštobddjin šâdd eeʹttkâʹstted pueʹrmõõzz mieʹldd Lääʹddjânnam saaʹmi ǩiõllʼlaž da vooudlaž jooukid.

 

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar noorââtt 4-5 vuâra eeʹjjest tääujmõsân Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst Aanrest. Såbbar lie õlmmâz da tõid vuäitt seuʹrrjed pääiʹǩ âʹlnn parlameʹnttkueʹrncest leʹbe livestream mieʹldd addrõõzzâst www.samediggi.fi/live. Parlameʹnttkueʹrncest tuʹlǩǩeemaparaatt lie ǩiõččji ââʹnnmest. Vuõigg vuõlttõõzz pääiʹǩ vuäitt kulddled kueʹrncest kullum ǩiõl lââʹssen tuʹlǩǩuum ǩiõl. Sååbbaräʹššǩeeʹrj käunnʼje dokumeeʹntin tääiʹben.


Tobdstõõđ še