Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar 5/2019

Nuõrisuåvtõõzz vuäzzlaš Maria Mäkinen eeʹttǩast nuõrisuåvtõõzz Sääʹmteeʹǧǧ såbbrest 17.-18.12.2019.

Nuõrisuåvtõõzz vuäzzlaš Maria Mäkinen eeʹttǩast nuõrisuåvtõõzz Sääʹmteeʹǧǧ såbbrest 17.-18.12.2019.

Maria Mäkinen lij Jyväskylä-gåårdest, koʹst son lij-i jälstam. Suu piâr lij Čeʹvetjääuʹrest.

Son lij mieʹldd nuõrisuåvtõõzzâst nuuʹbb pââʹj. “Aalǥâst älšmem vueʹlǧǧed teivvam diõtt järrsid jiijjâs aaʹššid vaikktummšest älšmam sääʹmnuõrid, da aivv pâi säiʹmmõõttâm diõtt hääʹsǩes oummuivuiʹm.”, särnn Maria mäinnan mõõn diõtt ooʒʒõõđi mieʹldd nuõrisuåvtõõzz tuåimmjummša.

Såbbar vuäitt seuʹrrjed pääiʹǩ âʹlnn parlameʹnttpääiʹǩest leʹbe live striim mieʹldd addrõõzzâst www.samediggi.fi/live.


Tobdstõõđ še