Sääʹmnuõri kaaunõõttmõõžž

Teimma čâhčča jäʹrjstum nuõrisuåvtõõzz âsttääiʹj tååimai sätt juätkkai kaaunõõttmõõžži häämast. Mieʹldd materiaal sääʹmǩiõtt-tuâjaid da luʹvddsiõr. Jeäʹǩǩaaid ââʹnet skamm-mannust Oulust, Ruäʹvnjaarǥâst da Karesâvvnest. Jeäʹǩǩää lie jurddum sääʹmnuõrid pââibužškooulâkksain vuâlla 30-âkksaid.

Äiʹǧǧtaull:

Piâtnâc 17.11.2023 čiâss 16–20 Kädentaitojen tila Kantti 1.riâdd Valve, Oulu

Nelljdpeiʹvv 23.11.2023  čiâss 15.30-20 , Karesâvvan škooul, Karesââv 

Nelljdpeiʹvv 30.11.2023 čiâss 15–20 ELOkolo (Pohjolankatu 10), Ruäʹvnjargg

 

Vääʹld smellkânji õhttvuõđ projeʹktt-tuâjjliʹžže, jos jeäʹǩǩääst pueʹđi miõʹlle -mâiʹd-ne kõõččâd. Jeäʹǩǩiʹžže ij taarbaš iʹlmmtõõttâd õuddǩiõʹtte.

Puäʹđ tiõrvân!

 

Lââʹssteâđ:

Miia Ruokojärvi

miia.ruokojarvi(at)samediggi.fi

10 839 3166|+358 (0) 405 314 122

 


Tobdstõõđ še