Ooʒʒ mieʹldd!

Leäk-a älšmam vueʹlǧǧed mieʹldd nuõrisuåvtõõzz tuåimmjummša? Puõʹtti nuõrisuåvtõs alttad tuåimmjummšes eeʹjj 2022 aalǥâst.

Vueʹlj mieʹldd tuåimmjummša!

Nuõrisuåvtõs šâdd čiččmest väʹlddveärlaž vuäzzlast, sij vääʹrrvuäzzlain di vueiʹtlvažvuõđi mieʹldd nuõrisuåvtõs vuäitt nõõmted jiõccses jäänmõsân vitt äʹšštobddivuäzzla. Nuõrisuåvtõõzz tuåimmjempââʹjj lij kueiʹtekksaž.

Suåvtõõzz vuäzzlain ij taarbâž leeʹd Sääʹmtiiʹǧǧi vuäzzlaž, ij-ka seeʹst taarbâž jälsted sääʹmvuuʹdest. Nuõrisuåvtõõzz vaʹlljummšest vääʹldet lokku tõn, što vuäzzla eeʹttkâʹstte vueiʹtlva jiânnai kääʹtteeʹl obb sääʹmvuuʹd di jeeʹres ǩiõlljooukid. Vaʹlljõõzzâst jääʹǩǩte še sooǥǥbieʹli kõskksaž tääʹssäärv.

 

Ooʒʒ mieʹldd, jõs leäk:
  • Aktiivlaž sääʹmnuõrr da älšmam vuejjad sääʹmnuõri aaʹššid,
  • Väʹlddveärlaž vuäzzliʹžžen, jõs leäk nuõrisuävtõõzz vaʹlljempoodd 18-28-ekksaž,
  • Äʹšštobddivuäzzliʹžžen, jõs leäk vaʹlljempoodd 15-17-ekksaž

Vuäitak še eʹtǩǩeed ǩeän-ne nuuʹbb oummu nuõrisuåvtõʹsse suu jiijjâs miâsttmõõžžin. Nuõrisuåvtõs tuejjad eʹtǩǩõõzz puõʹtti norrõõzzâst da Sääʹmtiiʹǧǧi tiuddsååbbar raʹvvai tuʹmmstõõǥǥ.

 

Nuõrisuåvtõʹsse vuåitt piijjâd ooccmõõžž vuõltteeʹl ooccâmǩeeʹrj  14.11.2021 mõõneeʹst juʹna

liâdǥlânji:

info(at)samediggi.fi

pååʹštin:

Nuõrisuåvtõs
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
FIN-99870 Inari

 

leʹbe vuäitak tiuddeed še ooccâmpõmmâi.

Puõʹtte-a kõõččmõõžž miõʹlle?

Ǩeäss-a miõll tuåimmjed nuõrisuåvtõõzzâst? Lij-a tuʹst miõlâst mii-ne aaʹššid, mõõn nuõrisuåvtõs vuäitči viikkâd ooudâs?

Ota yhteyttä

 

Nuõrisuåvtõʹsse vuåitt piijjâd ooccmõõžž tiuddeed še

ooccâmpõmmâi


Teeʹmest lââʹzz