Jussa Seurujärvi

Jussa Seurujärvi lea eret Bárttehis, gos son ássá maid aiddo dál. Son lea vázzán skuvlla anárašgielat luohkás Anáris ja son lea studeren Gápmasis boazodoalu linnjás. Son lea badjealmmái Muttošjávrri bálgosis. Seurujärvis lea dál njealját badji nuoraidráđis. Seurujärvi dovdá, ahte nuoraidráđis gieđahallojuvvojit bures dehálaš áššit, ja son háliida leat mielde váikkuheamen. Nuoraidráđi riikkaidgaskasaš oktavuođat, degomat ON galledeapmi Sveiccas, ja eará fierpmádagat buvttadit lassin mávssolaš geahččanguovlluid bargui.