Sunna Siilasjoki

Sunna lea nuoraidráđi áššedovdilahttu.

Sunna lea 16-jahkásaš gárasavvonlaš, gii oahpuidis geažil golaha oasi áiggistis Roavvenjárggas. Son studere elektrihkarin ja oassálastá boazobargguide álo go lea ruovttus. Sunna liiko speallat PC-spealuid.

Nuoraidráđđái Sunna vulggii mielde, daningo son vuhtii, ahte sáhtálii leat miellagiddevaš leahkit mielde váikkuheame sámenuoraid áššiide. Son muitala nuoraidráđi leat maiddái kanála, man bokte beassá oahpásmuvvat ja ságastallat áššiin ođđa oahppásiiguin. Son sávvá, ahte nuoraidráđđi basttálii lágidit dásseárvosaččat doaimmaid iešguđet guovlluid sápmelaččaide sin dárbbuid ja sávaldagaid mielde.

20 jagi geažes Sunna oaidná iežas joatkime boazodoalu ja bargame šleađgabargguid Eanodagas.

Mu motto: Giibat bussá seaibbi lokte, juos ii bussá ieš.