Anni-Sofia Niittyvuopio nuoraidráđi ságadoallin

Sámedikki nuoraidráđi ságadoallin válljejuvvui Anni-Sofia Niittyvuopio Gáregasnjárggas ja várreságadoallin Maria Mäkinen Jyväskyläs. - Lean giitevaš luohttámušas. Vuordit iluin, ahte beassat joatkit nuoraidráđi barggu sámenuoraid sajádaga buorideami ovdii. Sámedikkis leat dán válgabajis gieđahallan láhkai stuorra ollisvuođat, degomat duohtavuohta- ja soabadanproseassa, sámekulturlága válmmaštallan ja sámiid buresveadjinbálvalusat. Nuoraidráđđi háliida aktiivvalaččat leat mielde dáid ollašuvvamis, muitala nuoraidráđi ságadoallin válljejuvvon Anni-Sofia Niittyvuopio.

– Nuoraidráđđi háliida čalmmustahttit dálkkádatrievdama, man váikkuhusaid árbevirolaš ealáhusaide, gillii ja kultuvrii sáhttá jo áicat. Háliidit maiddái deattuhit sámegielat diehtojuohkima ja vuoiŋŋalaš ja fysalaš buresbirgejumi mearkkašumi. Sámenuorat váillahit sámegielat ámmátolbmuid, geat bastet rávvet, gos dieđu ja veahki sáhttá oažžut. Álbmogiidgaskasaš ovttasbarggu áigut bargat earret eará ON eamiálbmogiid bissovaš foruma ja Sámi parlamentáralaš ráđi (SPR) bokte. Nammadeimmet čoahkkimis bargojoavkku plánet oktasaš davviriikkalaš sámenuoraid konferánssa, mii lágiduvvo maŋŋelabbos dán jagi, joatká Anni-Sofia.

Nuoraidráđi doaibmabaji 2020-2021 vuosttaš čoahkkin dollojuvvui 26.3.2020 ja áššelisttus ledje ságadoalliid válljema lassin áššedovdilahtuid válljen nuoraidráđđái. Sámedikki bargoortnega mielde nuoraidráđđi sáhttá válljet ráđđái guovtti jahkái hávális vihtta bissovaš áššedovdi. Nuoraidráđi áššedovdit galget válljedettiin leat 15-17 -jahkásaččat. Nuoraidráđi áššedovdilahttun válljejuvvojedje Hansa Pieski, Sunna Siilasjoki, Ánte Tenonranta ja Helmi Ljetoff.

Dasa lassin nuoraidráđđi ságastalai Sámedikki válgabaji doaibmaprográmmas 2020-2023. Nuoraidráđđi oahpásmuvai Sámedikki čoahkkima sáttaságastallanmateriálii ja ságastalai nuoraidráđi doaibmasuorggi guovddáš hástalusain ja mihttomeriin. Nuoraidráđđi dahká evttohusa doaibmasuorggistis Sámedikki válgabaji 2020-2023 prográmmii.

– Dán válgabajis háliidit searvadit sámenuoraid servodatlaš váikkuheapmái ja mii áigut bargat earenoamážit sámegielat nuoraidbarggu olis. Háliidit stáđásmahttit digitála nuoraidbarggu, mii doarju nuoraid identitehta, giela ja kultuvrra seailuma, nuoraidráđi ságadoalli ovdanbuktá válgabaji mihttomeriid.

 

Lassedieđut:

nuoraidráđi ságadoalli, Anni-Sofia Niittyvuopio, 040 7082 072

anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

vs. nuoraidčálli, Elli-Marja Hetta, tlf. 010 8393134,  elli-marja.hetta(at)samediggi.fi