Ságadoalli sáhkavuorru: Du searvvuš – du jietna

Bures! Mun lean Sofe Hánsa Sampo Ánne-Sofe, Gáregasnjárggas eret. Logan boazodoallin Sámi oahpahusguovddážis. Lean álggáhan Sámediggi nuoraidráđi ságadoallin ja lean lohpiđan čállit deikke njuolggaduslaččat. Dán vuosttas háve áiggun muitalit min nuor.fi siiddu birra.

Anni-Sofia Niittyvuopio ©Essi Koski

Lean hui ilus go nuoraidráđđi lea beassan dán muddui DigiÁrran-fidnuin man ulbmilin lea sáđasmahttit sámegielat digitála nuoraidbarggu. Sámegielat nuoraidbargu boahta leat maid boahte áigodagas okta min stuorámus deaddočuokkisin. Eandalitge koronavirusa dihte sámegielat joavkochat rahpasan lea erenomáš dehálas.

Siiddu sáhttá juohkit dáidda fáttáide:

  • Áigeguovdilis áššit,
  • Diehtu nuoraidráđi birra,
  • “Dutnje”, gos gávdno diehtu eamialbmogiin ja sápmelaččaid vuogatvuođain nugo maid seksuáladearvvašvuođa birra
  • ja “Du searvvuš”, gosa nuorain lea vejolašvuohta buvttadit sisdoalu čálusiid, vloggaid ja Joavko-chat hámis

Dávjá sámegielat sisdoallu lea hui politiihkkalaš. Sámenuorain lea riekti lohkat ja gullat iežas eatnigiela, oaidnit ja eallit iežas kultuvrra orrunbáikkis dahje beroštumiin fuolakeahttá. Mii háliđit fállát sisdoalu buot Suomas hubmon sámegielain ja ná lasihit nuoraid sámásteami. Sosialašmedias sámásteapmi mángii vajálduvva go dasa ii leat iežas vuoláš.

Dan dihte Nuoraidráddi lea rahpan nuor.fi siiddu, du searvvuša várás. Sávan mángasat čálligohtet ja vloggegohtet Du jietna -siidui ja servet Joavko-chattii. Juos dus leat ideat maid justa don háliđat oaidnit min siiddus, váldde oktavuođa! Vuosttaš davvisámegielat jovckochat dollo odne 8.4. diibmu 19-20. Sávvamis searvvat mielde!

 

Eará joavkochat beaivvit:

ga 15.4.2020 dmu 19-20 anárašgiella

ga 22.4.2020 dmu 19-20 nuortalašgiella

ga 29.4.2020 dmu 19-20 suomagiella

Sofe Hánsa Sampo Ánne-Sofe, nuoraidráđi ságadoalli