Sámegielat joavkochat rahpasa

”Háliidat fállat buot sámenuoraide, orrunbáikkis fuolakeahttá, vejolašvuođa leat oktavuođas eará sámenuoraide”, muitala nuoraidráđi ságadoalli Anni-Sofia Niittyvuopio joavkochat ulbmilis. Joavkochat lágideapmi lea justa dál erenomáš áigeguovdilis, go koronavirus dihtii nuoraid konkrehtalaš dáhpáhusat ja deaivvadeamit sirdojit ja šluhttejuvvojit. ”Joavkochat dahká vejolažžan dáid áiggiin sosiálalaš kontávtta eará nuoraide”, son joatká.

Nuoraidráđi ođđa diehto- ja rávvensiidduid nuor.fi temán lea searvvušlašvuohta. Joavkochat boahtit fállat vurrolágaid buot Suomas hubmon sámegielain ja suomagillii čuovvovaččat:

ga 8.4.2020 dmu 19-20 davvisámegiella

ga 15.4.2020 dmu 19-20 anárašgiella

ga 22.4.2020 dmu 19-20 nuortalašgiella

ga 29.4.2020 dmu 19-20 suomagiella

 

Chattis ságastallo dihto temá birra chat-bagadalli láidestemiin. Bagadallin doibmet nuorat ja/dahje rávesolmmoš ámmátlaččat. Ságastallan dáhpáhuvvá nammamearkkain buriid dábiid mielde.

Joavkochat gávdno www.nuor.fi -siidduid DU SEARVVUŠ -oasis. Siiddut beaividuvvojit ovdamearkan  boahttevaš joavkochattiid áigetávvaliid ja temáid oasil.

”Sávvat ahte nu máŋgasat go beare vejolaš bohtet linjjáide ságastallat ja čuovvut chat, váldit maiddái vuostá ideaid ja jurdagiid joavkochat ovddideami birra”, Anni-Sofia árvala vel.

Lassidieđut:

Anni-Sofia Niittyvuopio

nuoraidráđi ságadoalli

040 7082 072

anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi