Sámenuorra - boađe váikkuhit dálkkádatpolitihkkii!

Liekkusit buresboahtin birasministeriija ságastallandilálašvuhtii ságastallat dálkkádatlága ođastusa birra. Dilálašvuohta lágiduvvo 11.6.2020 dmu 17.00-19.00 web-semináran.

Dálkkádatláhka (609/2015) ođasmahttojuvvo Sanna Marin ráđđehusprográmma mielde nu, ahte lága stivrenváikkuhus nannejuvvo ja ulbmilat biddjojit áiggi dássái vástidit ráđđehusa čitnaneutrálavuođaulbmila.

Dálkkádatlága ođasmahttima oktavuođas mii háliidat giddet erenoamáš fuopmášumi dasa, ahte nuoraid ja eamiálbmogiid oaivila šaddat gullat go lága ođasmahttit. Gullandilálašvuođas dus lea vejolašvuohta muitalit válmmaštalliide oaiviliid lága ođasmahttima várás. Dál lea rivttes sadji váikkuhit!

Dilálašvuohta lágiduvvo 11.6.2020 dmu 17.00-19.00 web-semináran. Dárkilut liŋka gullandilálašvuhtii oassálastima várás sáddejuvvo oasseváldiide almmuheami oktavuođas.

Dilálašvuođas boahtit gieđahallat čuovvovaš gažaldagaid:
o Man láhkai eamiálbmogiid galggašii váldit vuhtii dálkkádatlágas?
o Man láhkai dálkkádatláhka sáhtášii ovddidit sápmelaččaid vuoigatvuođaid?
o Makkár livččii nieguid dálkkádatláhka?
o Geaid oassálastima galggašii nannet ja mo?
o Mo nuoraid galggašii váldit vuhtii dálkkádatlágas?

Mii bivdit du čálihit iežat 9.6. rádjai almmuhanskovi bokte. https://www.lyyti.in/Ilmastolain_kuulemistilaisuus_8943

Vai mii sáhttit ráhkkanit doarvái jorgaleaddjiid meriin, mii bivdit almmuhit dan giela maid geavahat dilálašvuođas.
Jos háliidat sáhtát jo dál guođđit lága válmmaštalliide oaiviliid das man láhkai lága sáhttit ođasmahttit.

Lassidieđuid addá:
Elina Vaara
Sierraáššedovdi, birasministeriija
elina.vaara@ym.fi

Kutsu_pohjoissaame


Oahpásmuva maiddái