Man bures oađát?

Nuoraid bargan áššit

0%

1. Man olu oađát ihkku?

Riekta! Boastut!

Dihtetgo, ahte rávásnuvvanahkásaš dárbbaša ija áigge oađđit sulaid 9-10 diimmu, vaikko nahkáriid dárbu rievddada ovttaskas olbmuid mielde. Go oađđá ilá unnán, de dat sáhttá ovdamearkka dihte dagahit leabohisvuođa, oaivesearggahaga ja vuojulduvvannávcca váiluma.

2. Maid dagat ovdal go manat nohkkat?

Riekta! Boastut!

Telefovnna alit čuovga eastá melatona, sevdnjeshormona vuohčuma vuoiŋŋamaččain, mii váttásnuhttá nahkáriid boahtima. Telefovnna bláđedettiin don it maid vealttakeahttá fuomáš váibama. Dán dihte telefovnna gánnáha bidjat eret unnimusat diimmu ovdal go manná nohkkat. Olgun lihkadeapmi ja ráfun eahkes, ovdamearkka girjji lohkamiin, sáhttet álkidahttit nahkáriid rohttema.

3. Leago dus váttis oažžut nahkáriid?

Please select 3 correct answers

Riekta! Boastut!

Muhtimin nahkáriid oažžun sáhttá leat váttis. Gaskaboddasaš heađuštusat nohkamis leat oalle dábálaččat. Nohkkamii leat iešguđetlágán veahkkevuogit, maid gánnáha geahččalit. Loga geažidemiid Nuoraidneahta Veahkki nohkkamii -siiddus.

4. Go gullát iđđes, mii lea vuosttaš ášši man dagat?

Please select 3 correct answers

Riekta! Boastut!

Buohkain leat iežaset iđitrutiinnat. Oassi lihkket dalán iđitdoaimmaide, go fas oassi hálidivčče velohallat seaŋggas vel bottaža. Hohpolaš iđidiid sáhttá álkidahttit go lihkká dalánaga ja guođđá sáddagiid lohkama vaikko bussemátkái.

5. Man dávjá vahkus oađát beaivenahkáriid?

Please select 3 correct answers

Riekta! Boastut!

Maiddái nuorat sáhttet oađđit beaivenahkáriid. Oanehis beaivenahkárat sáhttet virkkosnuhttit ja veahkehit veadjit buorebut. Ilá guhkes beaivenahkárat sáhttet goitge ájihit nahkáriid rohttema eahkediid dehege muitte doallat beaivenahkáriid doarvái oanehažžan.

6. Leatgo fuomášan badjelmearálaš telefovnna anu váikkuhan iežat oađđimii? Ovdamearkka dihte nu, ahte oađát unnit ihkku, daningo ádjánat geahččat videoid iežat telefovnnas.

Please select 3 correct answers

Riekta! Boastut!

Olbmo dearvvašvuhtii lea vealtameahttun oađđit doarvái olu. Oađidettiin vuoiŋŋamaččat nollájit nohkavaš beaivvi dáhpáhusaid ja láddahuvvet čuovvovaš beaivvi várás. Telefovnna bláđedettiin don it vealttakeahttá fuomáš váibama ja sáhtát fuomáškeahttá bláđedit some diibmoviissaid. Eahkes videoid geahččama gánnáha molsut ovdamearkka dihte girjji lohkamii.