Maria Mäkinen

Mun ásan Jyväskyläs ja studeren logistihkkainšenevran. Mun lean maid aktiivvalaččat mielde báikkálaš Sis-Suoma sámesearvvis, Bárbmu rs:s. Mun lean beroštuvvan sámeguovllu olggobealde ássi sámenuoraid áššiin aiddo iežan ássanbáikki dihtii. Ohcen mielde nuoraidráđđái ođđasit dánge badjái, daningo leamašan miellagiddevaš oahpásmuvvat eará sámenuoraiguin ja váikkuhanvejolašvuođat singuin leat oahpahan ollu. Nuoraidráđđi lea leamaš mihá buorre báiki oahpásmuvvat politihkalaš váikkuheapmái ja -doaimmaide. Mun háliidan arvvosmahttit earáge sámenuoraid ohcalit boahttevuođas roahkkadit mielde.

 

Mun doaimman nuoraidráđi várresátnejođiheaddjin doaibmabajis 2022–2023 ja lean maid nuoraidráđi gulahallanbargojoavkku lahttu.