Davviriikkalaš sámenuoraid konferánsa

26.8.2021

Konferánssa temá lea dálkkádatrievdan. Árktalaš eamiálbmogat vásihit dálkkádatrievdama garrasepmosit. Sámenuorat leat earenoamáš fuolastuvvan dálkkádatrievdama váikkuhusain sámiid árbevirolaš ealáhusaide ja sámekultuvrii.

Konferánsa lea nuvttá ja rabas buot sámenuoraide.

 

Sámi parlamentáralaš ráđi vuollásaš nuoraidráđđi lágida guovtti jagi gaskkaid davviriikkalaš sámenuoraid konferánssa. Konferánsa lágiduvvo ovttasbarggus Norgga, Ruoŧa ja Suoma Sámedikkiid nuoraiddoibmiiguin. Konferánssa váldolágideaddji lea Suomabeale Sámedikki nuoraidráđđi.

Áigi: 26.8.2021 Suoma áigge dmu 9.00-15.00

Báiki: Zoom

Temá: dálkkádatrievdan

Bovdehus (pdf-hámis)

 

Almmuheapmi

Almmuhanáigi nohká 25.8.2021 dmu 12.00.

 

Lassedieđuid addá

prošeaktabargi Milla Pulska
tlf. 0406695295
milla.pulska@samediggi.f

Bargobájit

Youth4Nature: Arvvosmuhttit nuoraid ofelaštit luonddu- ja dálkkádaga suodjaleamis, máinnasteapmi

Dálkkádatkriisa sáhttá áŧestit ja dárpmehuhttit. Dát bargobádji hávkada dálkkádatrievdama katastrofalaš narratiivvaid sosiála rievdadusa bargoreaidduin: máinnastemiin. Máidnasat ja muitalusat govvidit sosiála servošiid ja kultuvrra. Bargobájis oahpat čuozihit iežat návccaid máinnasteami vugiide ja narratiivvaide. Mii juogadit bargobájis máinnastantipsaid ja dahkat ovttas hárjehusaid.

Giella: eaŋgalasgiella

 

Emmi Nuorgam: Some ja váikkuheapmi

Ámmátdieđiheaddji, čálli, mediabuvttadeaddji ja someváikkuheaddji Emmi Nuorgama bargobádji gieđahallá váikkuheami geahččanguovllus sámi servodaga ovddideami. Mii lea servodatlaš váikkuheapmi? Naba ođđaáigásaš aktivisma? Bargobádji guorahallá váikkuheami iešguđetlágan vugiid, ja das ohccojuvvo alcces heivvolaččamus váikkuhanvuohki. Bargobádji sisttisdoallá hárjehusa.

Giella: suomagiella

 

Pauliina Feodoroff: Dálkkádataktivisma Sápmi

Nuortalaš teáhterbagadalli ja artivista/aktivista Pauliina Feodoroff bargobádji guorahallá ovttas sámenuoraiguin áiccastagaid sin eallinbirrasis. Maid mii leat massime dálkkádatrievdama mielde? Maid báikkálaš olbmot sáhttet dahkat? Makkár mekanismmaid bokte sáhttit juohkit dieđu? Mot hábmet oktilaš sága ja dihkkádit oktilaš mihttomeriid? Mii lea dat sáhka?

Giella: eaŋgalasgiella