Ságadoalli sáhkavuorru: Du searvvuš – du jietna

Bures! Mun lean Sofe Hánsa Sampo Ánne-Sofe, Gáregasnjárggas eret. Logan boazodoallin Sámi oahpahusguovddážis. Lean álggáhan Sámediggi nuoraidráđi ságadoallin ja lean lohpiđan čállit deikke njuolggaduslaččat. Dán vuosttas háve áiggun muitalit min nuor.fi siiddu birra.

Korona virusdili dikšun Suomas - Ánne vlogge

Suoma ráđđehus linjii 16.3.2020 doaibmabijuid koronavirusdili dikšuma várás Suomas. Dát video lea ráhkaduvvon, vai dáid rávvagiid beassá guldalit sámegilliige. Seamma rávvagiid sáhttá lohkat čuovvovaš liŋkka duohken: https://tinyurl.com/korona-samegillii Ale panikere! Hivssetbábir gal reahká. Muitte fuolahit buorre giehtahygieniijas, garvve olmmošjoavkkuid ja mátkošteami ja doala oktavuođa dutnje dehálaš olbmuide. Ovttas mii birget dánge dili čáđa.

Diehto- ja rávvenbálvalus

Siiddut leat dárkkuhuvvon Dutnje, sámenuorra, ássetba gos guovllos máilmmi beare! Háliidat, ahte gávnnat dáppe DIEĐUID du smiehtahahtti gažaldagain, erenomážit dakkáriin, mat laktásit sápmelašvuhtii. Háliidat RÁVVET, juos don háliidat fuola dahje gažaldaga minguin juogadit. Lassin háliidat justa Du fárrui ovddidit siidduid, juohkit iežat árgga dahje muđui dušše čálasit (chat) ovttas eará nuoraiguin.

Háliidatgo jearrat?

Dán bálsttás sáhtát jearrat gažaldagaid, mat smiehtahit du ja lohkat earáid jearaldagaid ja daidda boahtán vástádusaid.

Loga eambbo

Áiggis