Mun lean Britt-Inger Ruotsala ja dás lea mu vuosttaš Nuorraidráđđi-video!

”Mun lean giđa 2020 studeanta"

Mun lean giđa 2020 studeanta ja loktejin vilgesgahpira mu oaivái 30.5.2020.

Ságadoalli sáhkavuorru: Du searvvuš – du jietna

Bures! Mun lean Sofe Hánsa Sampo Ánne-Sofe, Gáregasnjárggas eret. Logan boazodoallin Sámi oahpahusguovddážis. Lean álggáhan Sámediggi nuoraidráđi ságadoallin ja lean lohpiđan čállit deikke njuolggaduslaččat. Dán vuosttas háve áiggun muitalit min nuor.fi siiddu birra.

Mun lean Lumi, luistejeaddji Helssegis ja mu ruohttasat leat Vuohčus.

Mun lean Guhkkes-Issáha Sinikka Lumi, Lumi Hetta ja lean 18-jahkásaš sámenuorra. Lean riegádan Helssegis ja lean orodan olles ealliman dáppe. Mu ruohttasat leat Soađegili Vuohčus.

Diehto- ja rávvenbálvalus

Siiddut leat dárkkuhuvvon Dutnje, sámenuorra, ássetba gos guovllos máilmmi beare! Háliidat, ahte gávnnat dáppe DIEĐUID du smiehtahahtti gažaldagain, erenomážit dakkáriin, mat laktásit sápmelašvuhtii. Háliidat RÁVVET, juos don háliidat fuola dahje gažaldaga minguin juogadit. Lassin háliidat justa Du fárrui ovddidit siidduid, juohkit iežat árgga dahje muđui dušše čálasit (chat) ovttas eará nuoraiguin.

Háliidatgo jearrat?

Dán bálsttás sáhtát jearrat gažaldagaid, mat smiehtahit du ja lohkat earáid jearaldagaid ja daidda boahtán vástádusaid.

Loga eambbo

Áiggis