Nuorâiturnee peivimereh almostittum

Nuorâirääđi uárnee čohčuv 2022 säminuoráid čuosâttum astoäigitooimâ turnee. Nuorâiturnee orniimijn västid nuorâirääđi proojeektpargee Miia Ruokojärvi. Turnee peivimereh láá tääl čielgâseh.

Vaaljah

Sämitige 21 jesânid já nelji värijeessân väljejuvvojeh sämmilij kooskâst jyehi niäljád ive vaaljâin. Sämikuávlu jyehi kieldâst kalga valjiđ ucemustáá kulmâ ovdâsteijee Sämitiigán. Vaaljâin jienâsteh toh sämmiliih, kiäh láá merkkejum valjâluvâttâlmân. Jienâstemvuoigâdvuotâ addel meiddei vuoigâdvuođâ leđe iävtukkâssân. Čuávuvááh vaaljah uárnejuvvojeh 4.9-2.10.2023.

Nuáđisirdâšume

Ucjuvlâš tuáhtár Heidi Eriksen lii vuáijum jieijâs karrieer ääigi mielâtiervâsvuotân. Sun uáiná pargostis, maht ärbejum traumah sättih vaiguttiđ suhâpuolvâi-uv paijeel. Kulttuur iälá kuittâg nanosin nuuvt vyesti- ko mietipiegâst-uv, ohtuu já meid oovtâst. Ilo já čiävláávuođâ identiteetist já madduin puáhtá ain kavnâđ, já išeniävuh láá fálusist!

Torvolii tile ravvuuh

Nuorâirääđi torvolii tile ravvuuh láá eereeb iärrás škoovlâi, seervij, pargosoojij já tábáhtusâi kevttimnáál já toiguin tahhoo tooimâst täsiárvusâš. Puohháid torvolii já suotâs tile ovdedem lii tehálâš meid sämisiärváduv siste.

Ääigist

Tiätu- já ravvimsijđo

Siijđoh láá čuosâttum Tunjin, säminuorâ, mon peri kuávlust maailm tun aasah-uv! Mij halijdep, ete tun kaavnah tääbbin TIÄĐU koččâmušâin, moh smietâttiteh tuu, eromâšávt tagarijn, moh lohtâseh sämmilâšvuotân. Mij halijdep RAVVIĐ, jis tun halijdah huolâidâd tâi koččâmušâidâd miiguin jyehiđ. Toos lasseen mij halijdep eidu Tuu fáárun ovdediđ siijđoid, jyehiđ jieijâd aargâ tâi mudoi peri savâstâllâđ chatist oovtâst eres nuorâiguin.

Tuu siärvádâh – tuu jienâ!