Kevttimiävtuh já tiätusyeji

Mij čuávvup mii tooimâst Suomâ laavâ já Nuoráid uáivildum viermipargo foorum rähtim eettisijd ravvuid viermist tábahtuvvee nuorâipargo várás.

Ohtâvuođâväldee vuoigâdvuođah já kenigâsvuođah

 • Ohtâvuođâväldest lii vuoigâdvuotâ tiettiđ, mon ahasáid palvâlus lii uáivildum.
 • Ohtâvuođâväldest lii vuoigâdvuotâ tiettiđ, puáhtá-uv sun väldiđ ohtâvuođâ nomâttáá.
 • Ohtâvuođâväldest lii vuoigâdvuotâ tiettiđ, mon uásild savâstâllâm lii luáttámušlâš.
 • Ohtâvuođâväldest lii vuoigâdvuotâ lyetittettee, torvolâš já vuoigâlâš palvâlusân.
 • Ohtâvuođâväldee stivrejuvvoo táárbu mield eres palvâlusâi luusâ.
 • Ohtâvuođâväldest lii vuoigâdvuotâ uážžuđ tiäđu palvâlusâst já ton uárnejeijest, tiätusyejeest já tiäđui kieđâvušmist já adeliđ macâttâs palvâlusâst.
 • Ohtâvuođâväldest lii kenigâsvuotâ čuávvuđ palvâlusâi njuolgâdâsâid.

 

Viermist tuáimee stivrejeijee vuoigâdvuođah já kenigâsvuođah

 • Stivrejeijee lii rijjâtátulâš teikâ pálkkááttum pargee.
 • Stivrejeijest lii vuoigâdvuotâ uážžuđ pargosis škovliittâs já merikoskâsâš stivrim.
 • Stivrejeijest lii vuoigâdvuotâ tiettiđ, puáhtá-uv sun pissoođ palvâlusâst anonyymin.
 • Stivrejeijest lii vuoigâdvuotâ leđe tuhhithánnáá epiášálii kohtâlem.
 • Stivrejeijest lii kenigâsvuotâ tarvâniđ lattiimân mii lii njuolgâdâsâi vuástá.
 • Stivrejeijee lii palvâlusâst čonnâsâm toimâđ tuávášorganisaatios toimâprinsiipij já áárvui mieldi.
 • Stivrejeijest lii vuoigâdvuotâ luoppâđ joskâorroomkenigâsvuođâst, jis sunjin puátá tiättun tuođâlâš rikosvuávám teikâ jo tábáhtum tuođâlâš rikosäšši, tâi párnáisuojâlem huolâ. Ko luáppá joskâorroomkenigâsvuođâst stivrejeijee kalga almottiđ tast ohtâvuođâväldei máhdulâšvuođâi mieldi.
 • Stivrejeijee lii savâstâlmist ohtâvuođâväldee várás.
 • Stivrejeijee ij kieđâvuš savâstâlmist jieijâs vaigâdvuođâid.
 • Stivrejeijee adelem stivrim lii áášán kullee já lyetittettee. Ohtâvuođâväldee stivrejuvvoo táárbu mield eres palvâlusâi luusâ.
 • Stivrejeijee puáhtá faallâđ muulsâiävtuid, mutâ sun ij meerrid aašijn ohtâvuođâväldee peeleest.
 • Stivrejeijee ij toolâ ohtâvuođâ ohtâvuođâväldeid pargoääigi ulguubeln.

 

Luattámušlâšvuotâ já tiäđui nuurrâm

Nuor.fi-palvâlusâst ulmui IP-čujottâs uáinoo mii pargeid ko ulmuuh väldih ohtâvuođâ, mutâ mij ep pyevti IP-čujottâs vuáđuld uáiniđ ohtâvuođâväldee tiäđuid teikâ ohtâvuotâtiäđuid. Jis Nuor.fi-chat savâstâllâm ääigi tâi Koččâmâšah-uásáduv viestâ vuáđuld šadda tiättun párnáisuojâlmân kyeskee huolâ, nuorâ jiegân teikâ tiervâsvuotân čujottum rikos, seksuaalrikos tâi etitile, mij kolgâp väldiđ ohtâvuođâ etikuávdážân, párnáisuojâlemvirgeomâháid teikâ poolisân savâstâllâmtiäđui tâi nuorâ viestâ vuáđuld. Mij vuolgâttep poolisân táárbu mield nuorâ IP-čujottâs vâi pastep visásmittiđ, ete nuorâ uážžu vissâsávt iše. Tágárijn tiilijn mij viggâp ávusvuotân já ohtsâšpaargon nuoráin.

 

Nuor.fi – juávkkuchat

Savâstâlmeh láá juávkkuchatist áávus já puohháid luuhâmnáál. Mij ep nuurâ Nuor.fi-chat kevttein maiden persovntiäđuid. Savâstâlmeh vyerkkejuvvojeh, sirdojeh PDF-tiätuvuárkkán já piäijojeh siijđoid maŋeláá luuhâmnáál.

 

Koččâmâšah-uásádâh

Koččâmâšah-uásáduvâst lii máhđulâš koijâdiđ privattin tâi almolávt. Almoliih koččâmâšah já vástádâsah láá puohháid luuhâmnáál. Priivaat viestah iä oinuu uásáduvâst. Ko vuolgât viestâ, kalga adeliđ nommâmeerhâ já paječalluu sehe valjiđ ahejuávhu, suhâpele, päikkikode já fáádá. Päikkikodde já suhâpeeli uáinojeh tuše paijeentolâmân. Tuáváštiäđui tárguttâssân lii išediđ pargee västidiđ uásáduv koččâmâššáid nuuvt pyereest ko máhđulâš. Jis koččâmâš vuolgâttuvvoo privattin, kalga koijâdeijee adeliđ šleđgâpostâčujottâs, moos sun haalijd vástádâs jieijâs koččâmâšân. Tuše paijeentoollâm uáiná šleđgâpostâčujottâs. Šleđgâpostâčujottâs kiävttoo tuše vástádâs vuolgâtmân.

Šoddii-uv koččâmâšah?

Lah-uv tun perustum toimâđ nuorâirääđist? Lii-uv tust mielâst mottoom äšši mon nuorâirääđi puávtáččij ovdediđ?

Vääldi mijjân ohtâvuođâ!


Luuvâ lase