Seksuaallâšvuođâ sänikirje

Aalmuglito nuoráid uáivildum seksuaallâšvuođâ sänikirje lii tääl meiddei Suomâst sarnum sämikieláid.

Nuorâirääđi teeman ive 2018 lijjii seksuaaltiervâsvuotâääših. Nuorâirääđi haalijd meiddei tuárjuđ säminuorâid kevttiđ sämikielâ. Tast šoodâi juurdâ: Jurgâliđ Aalmuglito nuoráid uáivildum seksuaallâšvuođâ sänikirje sämikieláid!

Sänikirjeh jurgâluvvojii eromâšávt nuorâi sämikielâlii seksuaaltiätujyehim táárbui várás. Seksuaallâš šoddâm lii ohtâ tehálâš uási ulmuu šoddâmist. Seksuaallâšvuotân lohtâseijeeh ääših láá kuittâg lamaš tabu eromâšávt sämisiärvusist. Tain lii sáttám leđe vaigâd sárnuđ, iäge uđđâ fáádán lohtâseijee saanijd lah lamaš ain vastuuh sämikielâst. Sänikirjepargoin nuorâirääđi já Aalmuglitto tuáivuh, ete seksuaallâšvuođâst já toos lohtâseijee aašijn ličij váhá älkkeeb tääl sárnuđ meiddei sämikielân.

Sänikiirjij jurgâlmân kullui ennuv terminologiapargo, tastko puoh sänikirjeest orroo säänih iä lah vala kiävtust tâi normâdum.  Sänikiirjij jurgâlusah láá šoddâm korrâ pargo puáđusin iivij 2018 já 2019 ääigi. Jurgâlempargoost porgui ennuv oovtâstpargo Säämi Kielâkäldein.

“Mun lam eromâš tuđâvâš, ete finnip nuorttâlâškielân uđđâ seksuaalsánáduv. Säänih láá lamaš ovdil uccáá, mondiet jo tuše jurgâlem lii lamaš hástulâš. Hástulâšvuođâst muštâl jo tot, ete kieđâvuššâmnáál säniliiston pottii ohtsis 441 säännid, maid mij lep nuorttâlâškielâ kielâjuáhus čuákkimijn kieđâvuššâm. Seksuaalvuotân lohtâseijee aašijn iä lah ovdil savâstâllâm já tot oinui meid keevâtlii kielâpargoost: jurgâlusah láá lamaš väädis kavnâđ já ennuv láá kevttum njuolgâ lovnâsäänih. Motomáid saanijd láá lamaš ennuv muulsâiävtuh, moi uccâ merhâšumeiäruin mij lep uuccâm tiäđu.” muštâl nuorttâlâškielâ kielâpargee Mervi Semenoff  sänikiirjij jurgâlemprosesist.

Sänikirje anarâškielân

Sänikirje tavesämikielân

Sänikirje nuorttâlâškielân

Sänikirje suomâkielân

 

Šoddii-uv koččâmâšah?

Lah-uv perustum ohtsâšpargoost nuorâirađđijn?

Ota yhteyttä


Taan fáádást lase