Seksuaalisuuden sanakirja

Väestöliiton nuorille suunnattu seksuaalisuuden sanakirja löytyy nykyään myös suomessa puhuttavilla saamenkielillä.

Nuorisoneuvoston teemana vuonna 2018 toimi seksuaaliterveysasiat.  Nuorisoneuvosto haluaa myös kannustaa saamelaisnuoria käyttämään saamenkieliä.  Tästä syntyi ajatus: Käännetään Väestöliiton nuorille suunnatun seksuaalisuuden sanakirjan saamen kielelle!

Sanakirjat käännätettiin erityisesti ajatellen nuorten saamenkielisen seksuaalivalistuksen tarpeita. Seksuaalinen kasvu on yksi tärkeä osa ihmisen kehitystä. Seksuaalisuuteen liittyvät asiat ovat kuitenkin olleet tabu erityisesti saamelaisyhteisössä. Niistä on voinut olla hankala puhua, eikä uusille aiheeseen liittyville sanoille ole välttämättä ollut saamenkielistä vastinetta. Sanakirjatyön avulla nuorisoneuvosto ja Väestöliitto toivovat, että seksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä asioista olisi pienen askeleen verran helpompi puhua nyt myös saameksi.

Sanakirjojen kääntämiseen kuului paljon terminologiatyötä, sillä kaikkia sanakirjassa olevia sanoja ei vielä ole käytössä tai normitettu.  Sanakirjojen käännökset ovat valmistuneet kovan työn tuloksena vuosien 2018 ja 2019 aikana. Kääntämistyössä tehtiin tiivistä yhteistyötä Sámi Giellagáldun kanssa.

“Olen erittäin tyytyväinen, että saamme koltansaamen kieleen uutta seksuaalisanastoa. Sanoja on ollut entuudestaan vähän, jonka vuoksi jo pelkästään kääntäminen on ollut haasteellista. Haasteellisuudesta kertoo jo se, että käsiteltävään sanalistaan kertyi yhteensä 441 sanaa, joita olemme koltansaamen kielijaoston kokouksissa käsitelleet. Seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ei ole ennen keskustelu ja se näkyi myös käytännön kielityössä: käännöksiä on ollut vaikea löytää ja paljon on käytetty suoraan lainasanoja. Joillekin sanoille on ollut paljon vaihtoehtoja, joiden pienistä merkityseroista olemme etsineet tietoa.” kertoo koltansaamen kielityöntekijä Mervi Semenoff  sanakirjojen kääntämisprosessista.

 

Sanakirja pohjoissaameksi

Sanakirja inarinsaameksi

Sanakirja koltansaameksi

Sanakirja suomeksi

Heräsikö kysyttävää?

Olisitko kiinnostunut yhteistyöstä nuorisoneuvoston kanssa?

Ota yhteyttä


Aiheesta lisää