Kansainvälinen toiminta

Nuorisoneuvosto tekee yhteistyötä eri nuorisojärjestöjen ja –organisaatioiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. Saamelaiskäräjien työjärjestyksen mukaan nuorisoneuvoston tehtäviin kuuluu saamelaisnuorten kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen sekä yhteistyö nuorten asioita hoitavien kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten kanssa.

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto (SPN) on Suomen, Norjan ja Ruotsin Saamelaiskäräjien välinen parlamentaarinen yhteistyöelin. Venäjän saamelaisjärjestöt osallistuvat yhteistyöhön tarkkailijoina. SPN:n vahvistaa ja lisää saamelaisnuorten osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia sekä nuorten kuuluvuutta saamelaisyhteisöön.

  • Perustettu vuonna 2000
  • Puheenjohtajuus 16 kuukauden kausissa
  • Sihteeristönä toimii puheenjohtajana toimiva saamelaiskäräjät
  • Toimintaa ohjaa 1997 sovittu yhteistyösopimus ja vuonna 2003 hyväksytty työjärjestys

Lue lisää Saamelaiskäräjien sivulta

 

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston alainen nuorisoneuvosto (SPN-N)

SPN:n alaisuudessa toimii nuorisoneuvosto, jossa on jäseniä Norjan Saamelaiskäräjien nuorisolautakunnasta ja Ruotsin ja Suomen Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostoista. Nuorisoneuvosto tekee myös yhteistyötä Venäjän saamelaisnuorten kanssa.

SPN:n  alainen nuorisoneuvosto edistää saamelaisnuorten osallisuutta ja vaikutusvaltaa sekä lisää kansainvälistä yhteistyötä. Nuorten lautakunnan puheenjohtajuus vaihtuu Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä SPR:n puheenjohtajuuden mukaan. Suomen Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto toimi puheenjohtajana syyskuusta 2019 tammikuuhun 2021 asti.  Nuorisoneuvoston puheenjohtaja kutsutaan SPN:n hallituksen kokouksiin ja täyskokouksiin nuorten asioiden asiantuntijan roolissa.

SPR:n alainen nuorisoneuvosto järjestää yhteispohjoismaisen saamelaisnuorten konferenssin kahden vuoden välein. Suomen Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostolla oli päävastuu viimeisimmän konferenssin järjestämisestä elokuussa 2021. Konferenssi kerää yhteen saamelaisnuoria Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Venäjältä ja se voi antaa nimissään julkilausumia.

  • Perustettu vuonna 2011
  • Sihteerinä toimii puheenjohtajana toimivan saamelaiskäräjien nuorisosihteeri
  • Toimintaa ohjaa SPN:n työjärjestys, nuorten yhteiset julkilausumat ja SPR N:n toimintasuunnitelma
  • Järjestää joka toinen vuosi yhteispohjoismaisen saamelaisnuorten konferenssi
  • Nuorisoneuvoston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus SPN:n hallituksen kokouksissa

SPN:n puheenjohtajuus on ollut Norjan Saamelaiskäräjillä 24.1.2021 lähtien.

 

Kansainvälinen alkuperäiskansojen yhteistyö

Saamelaisnuoret osallistuvat aktiivisesti alkuperäiskansojen väliseen yhteistyöhön kansainvälisesti.

 

Nuorisoneuvoston jäsenet osallistuvat tärkeisiin alkuperäiskansoihin liittyviin tapahtumiin, kuten YK:n alkuperäiskansojen pysyvään foorumiin New Yorkissa sekä alkuperäiskansojen maailmankonferenssiin. Nuorisoneuvosto osallistuu myös Arctic Council Permanent Participants Youth (Arctic Youth Leaders, AYL) järjestämään toimintaan. Nuorisoneuvosto tutustuu toiminnassaan maailman alkuperäiskansojen asemaan ja luo suhteita muihin alkuperäiskansanuoriin. Tapahtumiin osallistumisen myötä nuorille avautuu mahdollisuuksia kulttuurin ja kokemuksien vaihtoon eri alkuperäiskansojen kanssa.

YK:n alkuperäiskansojen pysyvään foorumiin osallistuminen on nuorisoneuvoston pysyvää toimintaa.

 

Heräsikö kysyttävää?

Olisitko kiinnostunut yhteistyöstä nuorisoneuvoston kanssa? Olisitko kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan?

Ota yhteyttä

SPN:n nuorisoneuvosto 2020-2021

Puheenjohtaja: Maja Fjellstrøm

Varajäsen: Sajane Olsen

Jäsen:Grete Julianne Skun

varajäsen Andine Knudtson

Jäsen: Maria Unnes

varajäsen: Julia Omma

Jäsen: Naadja Östergren

varajäsen : Johanne Rimpi Heinonen

Jäsen: Anni-Sofia Niittyvuopio

varajäsen Reetta Tornesis

Jäsen:  Lassi-Olavi Mäkinen

varajäsen Jussa Seurujärvi

 

Yhteispohjoismainen saamelaisnuorten konferenssi tuo yhteen saamelaisnuoret neljästä eri maasta. Suomen nuorisoneuvosto oli päävastuussa vuoden 2021 konferenssin järjestämisestä.

 Saamelaisnuorten konferenssien julkilausumat

 

 


Aiheesta lisää