Kansainvälinen toiminta

Nuorisoneuvosto tekee yhteistyötä eri nuorisojärjestöjen ja –organisaatioiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. Saamelaiskäräjien työjärjestyksen mukaan nuorisoneuvoston tehtäviin kuuluu saamelaisnuorten kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen sekä yhteistyö nuorten asioita hoitavien kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten kanssa. Nuorisoneuvoston tarkoituksena on osallistua tiiviimmin yhteistyöhön muiden alkuperäiskansojen kanssa kansainvälisissä yhteyksissä sekä pyrkiä kehittämään yhteistyötä Norjan ja Ruotsin saamelaiskäräjien nuorisoneuvostojen kanssa.

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston alainen nuorisoneuvosto  

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto (SPN) on Suomen, Norjan ja Ruotsin Saamelaiskäräjien välinen parlamentaarinen yhteistyöelin. Venäjän saamelaisjärjestöt osallistuvat yhteistyöhön tarkkailijoina. SPN:n vahvistaa ja lisää saamelaisnuorten osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia sekä nuorten kuuluvuutta saamelaisyhteisöön.  

  • Perustettu vuonna 2000 
  • Puheenjohtajuus 16 kuukauden kausissa 
  • Sihteeristönä toimii puheenjotajana toimiva saamelaiskäräjät 
  • Toimintaa ohjaa 1997 sovittu yhteistyösopimus ja vuonna 2003 hyväksytty työjärjestys 

Lue lisää Saamelaiskäräjien sivulta

 

SPN:n alaisuudessa toimii nuorisoneuvosto, jossa on jäseniä Norjan Saamelaiskäräjien nuorisolautakunnasta ja Ruotsin ja Suomen Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostoista. Nuorisoneuvosto tekee myös yhteistyötä Venäjän saamelaisnuorten kanssa. 

Nuorisoneuvosto edistää saamelaisnuorten osallisuutta ja vaikutusvaltaa sekä lisää kansainvälistä yhteistyötä. Nuorten lautakunnan puheenjohtajuus vaihtuu Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä SPR:n puheenjohtajuuden mukaan. Suomen Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto toimi puheenjohtajana syyskuusta 2019 tammikuuhun 2021 asti.  Nuorisoneuvoston puheenjohtaja kutsutaan SPN:n hallituksen kokouksiin ja täyskokouksiin nuorten asioiden asiantuntijan roolissa.  

SPR:n alainen nuorisoneuvosto järjestää yhteispohjoismaisen saamelaisnuorten konferenssin kahden vuoden välein. Suomen Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostolla oli päävastuu viimeisimmän konferenssin järjestämisestä elokuussa 2021. Konferenssi kerää yhteen saamelaisnuoria Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Venäjältä ja se voi antaa nimissään julkilausumia. 

Nuorisoneuvosto edistää saamelaisnuorten kansainvälistä yhteistyötä ja yhteenkuuluvuutta sekä lisää saamelaisnuorten osallisuutta.  

  • Perustettu vuonna 2011 
  • Sihteerinä toimii puheenjohtajana toimivan saamelaiskäräjien nuorisosihteeri 
  • Toimintaa ohjaa SPN:n työjärjestys, nuorten yhteiset julkilausumat ja SPR N:n toimintasuunnitelma 
  • Järjestää joka toinen vuosi yhteispohjoismaisen saamelaisnuorten konferenssi 
  • Nuorisoneuvoston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus SPN:n hallituksen kokouksissa

SPN:n puheenjohtajuus on ollut Suomen Saamelaiskäräjillä syyskuusta 2023 lähtien.  

Kansainvälinen alkuperäiskansojen yhteistyö  

Saamelaisnuoret osallistuvat aktiivisesti alkuperäiskansojen väliseen yhteistyöhön kansainvälisesti.  

 

Nuorisoneuvoston jäsenet osallistuvat tärkeisiin alkuperäiskansoihin liittyviin tapahtumiin, kuten YK:n alkuperäiskansojen pysyvään foorumiin New Yorkissa sekä alkuperäiskansojen maailmankonferenssiin. Nuorisoneuvosto osallistuu myös Arctic Council Permanent Participants Youth (Arctic Youth Leaders, AYL) järjestämään toimintaan. Nuorisoneuvosto tutustuu toiminnassaan maailman alkuperäiskansojen asemaan ja luo suhteita muihin alkuperäiskansanuoriin. Tapahtumiin osallistumisen myötä nuorille avautuu mahdollisuuksia kulttuurin ja kokemuksien vaihtoon eri alkuperäiskansojen kanssa.  

 

YK:n alkuperäiskansojen pysyvään foorumiin osallistuminen on nuorisoneuvoston pysyvää toimintaa.  

Heräsikö kysyttävää?

Olisitko kiinnostunut yhteistyöstä nuorisoneuvoston kanssa? Olisitko kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan?

Ota yhteyttä

SPN:n nuorisoneuvoston kokoonpano vuonna 2020-2021

 

Puheenjohtaja: 

Varajäsen:

Jäsen:

varajäsen 

Jäsen:

varajäsen: 

Jäsen:

varajäsen :

Jäsen:  

 varajäsen

Jäsen:

 varajäsen: 

 

Yhteispohjoismainen saamelaisnuorten konferenssi tuo yhteen saamelaisnuoret neljästä eri maasta. Suomen nuorisoneuvosto oli päävastuussa vuoden 2021 konferenssin järjestämisestä. 

 

Saamelaisnuorten konferenssien julkilausumat


Lue lisää