Turvallisen tilan ohjeistus

Nuorisoneuvoston turvallisen tilan ohjeistus on muun muassa koulujen, järjestöjen, työpaikkojen ja tapahtumien käytettäväksi ja niillä luodaan tasa-arvoista toimintaa. Kaikille turvallisen ja mukavan tilan luominen on tärkeää myös saamelaisyhteisön sisällä.

Yhteisillä säännöillä huolehditaan kaikkien osanottajien fyysisestä ja psyykkisestä koskemattomuudesta, mahdollisuudesta osallistua eri toimiin ja luoda turvallisia yhteyksiä. Toiminnassa ei tule hyväksyä syrjintää, häirintää tai muuta asiatonta toimintaa ja/tai käytöstä.

 1. Kunnioita toisten fyysistä ja psyykkistä tilaa ja vaadi sitä tarvittaessa myös itsellesi. Älä koske toisiin ilman lupaa.
 2. Älä syrji muita (rasismi, seksismi, homofobia, transfobia, cisseksismi, ableismi)
 3. Älä oleta muiden sukupuolta, taustaa, seksuaalisuutta, suhdemuotoa, toimintakykyä, varallisuutta, kansallisuutta, kulttuuria, kieltä, uskontoa, arvoja tai terveydentilaa.
 4. Huolehdi tilan esteettömyydestä. Esteellisyyttä voi olla esimerkiksi vamma, mielenterveydenhäiriöt tai henkilön äidinkieli.
 5. Älä nolaa toista, arvostele toisia ja puhu muista pienessä ryhmässä (juoruilu).
 6. Käytä helposti ymmärrettävää kieltä, joka ei sulje keskustelun ulkopuolelle. Pidä keskustelu rakentavana. Keskustelua on myös oikeus seurata hiljaa.
 7. Pyydä lupaa kaikilta, jos kuvaat tai jaat kuvia sosiaaliseen mediaan.
 8. Arkaluontoisia aiheita, kuten traumoja, syrjintää ja rasismia voi olla syytä käsitellä pienemmissä ryhmissä (suljetut tilat).
 9. Tuo esille kokemasi tai huomaamasi häiritsevä kielenkäyttö tai toiminta sekä puutteet saavutettavuudessa. Isompiin tapahtumiin on suositeltavaa järjestää häirintäyhdyshenkilö(itä).
 10. Puutu häiritsevään kielenkäyttöön tai toimintaan. Ota huomioon myös sinulle annettu palaute ja pyri toimimaan ottamaan palaute huomioon toiminnassasi.

Saamelaisyhteisöllä on erityispiirteitä, jotka on hyvä ottaa huomioon turvallista tilaa luodessa.

 1. Kunnioita saamelaisten itsemääräämisoikeutta (YK:n alkuperäiskansojen julistus 4 artikla) sekä oikeutta ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan (Suomen perustuslaki 9§).
 2. Ota toiminnassa huomioon saamelaisten kielelliset oikeudet ja saamenkielilaki.
 3. Ota huomioon kulttuurisensitiivisyys ja sukupolvet ylittävät traumat.
 4. Kiinnitä huomioita käyttämääsi kieleen saamelaisuudesta puhuttaessa, saamelaiset ovat elävä kansa.
 5. Kunnioita saamelaisen toiminnan arvoja, joita ovat:

vahva saamelainen identiteetti
saamen kielten elinvoimaisuus
saamelainen kulttuuri ja kulttuuriperintö
perinteisten elinkeinojen elinvoimaisuus
saamelainen luontoyhteys
saamelainen kulttuurimaisema
saamelaisten kestävän kehityksen ja biologisen monimuotoisuuden turvaaminen
saamelainen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
yhteisöllisyys ja osallisuus
saamelaisen perinteisen tiedon ylläpitäminen

 

Mikäli rikot ohjeistusta, ei se mitään, toimi ensi kerralla paremmin!