Käyttöehdot ja tietosuoja

Noudatamme toiminnassamme Suomen lakia sekä Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin verkossa tehtävälle nuorisotyölle laatimia eettisiä ohjeistuksia.

Yhteydenottajan oikeudet ja velvollisuudet

 • Yhteydenottajalla on oikeus tietää, minkä ikäisille palvelu on tarkoitettu.
 • Yhteydenottajalla on oikeus tietää, voiko hän ottaa yhteyttä nimettömänä.
 • Yhteydenottajalla on oikeus tietää, missä määrin keskustelu on luottamuksellista.
 • Yhteydenottajalla on oikeus luotettavaan, turvalliseen ja oikeudenmukaiseen palveluun.
 • Yhteydenottaja ohjataan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin.
 • Yhteydenottajalla on oikeus saada tietoa palvelusta ja sen järjestäjästä, tietosuojasta ja tietojen käsittelystä sekä antaa palautetta palvelusta.
 • Yhteydenottajalla on velvollisuus noudattaa palveluiden sääntöjä.

 

Verkossa toimivan ohjaajan oikeudet ja velvollisuudet

 • Ohjaaja on vapaaehtoinen tai palkattu työntekijä.
 • Ohjaajalla on oikeus saada tehtäväänsä koulutusta ja säännöllistä ohjausta.
 • Ohjaajalla on oikeus tietää, voiko hän pysyä palvelussa nimettömänä.
 • Ohjaajalla on oikeus olla suostumatta epäasialliseen kohteluun.
 • Ohjaajalla on velvollisuus puuttua sääntöjen vastaiseen käyttäytymiseen.
 • Ohjaaja on palvelussa sitoutunut toimimaan taustaorganisaationsa toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaisesti.
 • Ohjaajalla on oikeus luopua vaitiolovelvollisuudesta, mikäli tulee ilmi suunnitteilla oleva tai jo tapahtunut vakava rikosasia tai lastensuojelullinen huoli. Luopuessaan vaitiolovelvollisuudesta ohjaajan on ilmoitettava siitä yhteydenottajalle mahdollisuuksien mukaan.
 • Ohjaaja on keskustelussa yhteydenottajaa varten.
 • Ohjaaja ei käsittele keskustelussa omia ongelmiaan.
 • Ohjaajan antama ohjaus on asianmukaista ja luotettavaa. Yhteydenottaja ohjataan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin.
 • Ohjaaja voi tarjota vaihtoehtoja, mutta ei tee päätöksiä yhteydenottajan puolesta.
 • Ohjaaja ei pidä yhteyttä yhteydenottajiin työajan ulkopuolella.

 

Luottamuksellisuus ja tietojen kerääminen

Nuor.fi-palvelussa yhteyttä ottavien IP-osoite näkyy työntekijöillemme, mutta emme voi IP-osoitteen perusteella nähdä yhteydenottajan tietoja tai yhteystietoja. Mikäli Nuor.fi-chatin keskustelun aikana tai Kysyttävää-palstan viestin perusteella ilmenee lastensuojelullinen huoli, nuoren henkeen tai terveyteen kohdistuva rikos, seksuaalirikos tai hätätilanne, tulee meidän olla keskustelutietoihin tai nuoren viestiin pohjautuen yhteydessä hätäkeskukseen, lastensuojeluviranomaisiin tai poliisiin. Välitämme poliisille tarvittaessa nuoren IP-osoitteen varmistaaksemme, että nuori saa varmasti apua. Tällaisissa tilanteissa pyrimme avoimuuteen ja yhteistyöhön nuoren kanssa.

 

Nuor.fi – ryhmächat

Keskustelut ovat ryhmächatissa avoimia ja kaikkien luettavissa. Emme kerää Nuor.fi-chatin käyttäjistä mitään henkilötietoja. Keskustelut tallennetaan, siirretään PDF tiedostoksi ja laitetaan sivustolle myöhemmin luettavaksi.

 

Kysyttävää-palsta

Kysyttävää-palstalla on mahdollista esittää kysymykset yksityisesti tai julkisesti. Julkiset kysymykset ja vastaukset ovat kaikkien luettavissa. Yksityiset viestit eivät näy palstalla. Viestiä lähettäessä tulee antaa nimimerkki ja otsikko sekä valita ikäryhmä, sukupuoli, paikkakunta ja aihealue. Paikkakunta ja sukupuoli näkyvät ainoastaan ylläpidolle. Taustatietojen tarkoituksena on auttaa työntekijää vastaamaan palstan kysymyksiin mahdollisimman hyvin. Mikäli kysymys lähetetään yksityisenä, tulee kysyjän antaa sähköpostiosoite, johon hän haluaa vastauksen kysymykseensä. Sähköpostiosoitteen näkee vain ylläpito. Sähköpostiosoitetta käytetään ainoastaan vastauksen lähettämiseen.

Heräsikö kysyttävää?

Olisitko kiinnostunut toimimaan nuorisoneuvostossa? Onko sinulla mielessäsi jokin asia mitä nuorisoneuvosto voisi edistää?

Ota yhteyttä


Aiheesta lisää