Toiminta ja tehtävä

Nuorisoneuvosto on perustettu Saamelaiskäräjien alaisuuteen vuonna 2011. Nuorisoneuvoston pääasiallisena tehtävänä on edistää saamelaisnuorten kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia sekä vahvistaa saamelaisnuorten identiteettiä nuorisotyön kautta. Lisäksi nuorisoneuvosto valmistelee ne saamelaiskäräjien esitykset, aloitteet, lausunnot ja muut kannanotot, jotka koskevat saamelaisnuoria.

Jäsenet

Nuorisoneuvostoon valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaiset varajäsenet. Näiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten tulee olla valituksi tullessaan 18-28-vuotiaita. Lisäksi nuorisoneuvostoon valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan enintään viisi pysyvää asiantuntijajäsentä, joiden tulee olla valituksi tullessaan 15-17-vuotiaita.

Neuvoston jäsenten ei tarvitse olla saamelaiskäräjien jäseniä, eikä heidän tarvitse asua saamelaisalueella. Myöskään saamen kieli äidinkielenä ei ole välttämättömyys, mutta saamen kielen taito on toivottavaa. Nuorisoneuvoston valinnassa otetaan huomioon se, että jäsenet edustavat mahdollisimman kattavasti koko saamelaisaluetta sekä eri kieliryhmiä.

Nuorisoneuvoston nimeämällä nuorisoneuvoston varsinaisella jäsenellä on puheoikeus käräjien kokouksessa sekä läsnäolo- ja puheoikeus käräjien hallituksen kokouksessa nuorisoneuvoston valmistelemissa asioissa.

Nuorisoneuvoston jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua nuoria koskevaan päätöksentekoon muissakin toimielimissä kuin vain Saamelaiskäräjillä, niin Suomessa kuin yli rajojenkin. Nuorisoneuvosto on mm. osallistunut usemman vuoden ajan Lapin nuorisofoorumiin sekä nuorisoneuvostolla on edustus Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston nuorisolautakunnassa.

Toiminta ja tehtävä

Pääasiallinen tehtävä on edistää saamelaisnuorten kielellisiä ja kulttuurillisia oikeuksia sekä vahvistaa saamelaisnuorten identiteettiä nuoristyön kautta.

Nuorisoneuvoston tehtäviin kuuluu myös mm.:

  • kannustaa saamelaisnuoria osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan,
  • edistää saamelaisnuorten kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä,
  • harjoittaa yhteistyötä nuorten asioita hoitavien kansallisten ja kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten kanssa,
  • sekä vastata nuorisoneuvoston yhteydessä itsenäisesti toimivan erillisen Saamelaisnuorten konferenssin järjestämisestä kahden vuoden välein.

Nuorisoneuvosto tekee päätöksensä kokouksissaan, mutta nuorisoneuvostossa olo on myös paljon muuta. Pääset vaikuttamaan sinua koskeviin asioihin, tutustumaan toisiin nuoriin ja voit luoda elinikäisiä ystävyyssyhteita!

Nuorisoneuvoston toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Vuosittainen toiminta-avustus ei sisällä erityistä kehittämisrahaa, jonka vuoksi nuorisoneuvosto voi hakea erillisrahoitusta hankkeisiinsa kuten t De!– ja Dihtosis-hankkeet osoittavat.

Nuorisosihteeri

Saamelaiskäräjillä toimii päätoiminen nuorisosihteeri. Nuorisosihteeri työskentelee Saamelaiskäräjien yleisessä toimistossa Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa.

Nuorisosihteeri vastaa Saamelaiskäräjien nuorisotoiminnasta ja toimii Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston esittelijänä. Nuorisosihteeri siis valmistelee nuorisoneuvoston kokouksissa käsiteltävät asiat sekä toimeenpanee sen päätökset. Nuorisosihteeri toimii nuorisoneuvoston esittelijänä saamelaiskäräjien hallituksen kokouksissa sekä saamelaiskäräjien yleiskokouksissa.

Nuorisosihteerin tehtäviin kuuluu saamelaisen nuorisotyön kehittäminen yhdessä saamelaisnuorten kanssa. Nuorisosihteeri myös seuraa saamelaisnuoria koskevien asioiden käsittelyä eri viranomaisissa ja tekee näin  paljon yhteistyötä eri organisaatioiden ja viranomaisten kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita on myös saamelaisalueen eri toimijat ja saamelaisyhdistykset. Nuorisosihteeri ja nuorisoneuvosto on usein mukana järjestämässä saamelaislasten- ja nuorten tapahtumia esimerkiksi Skábmagovat elokuvafestivaaleilla tai Ijahis idja-festivaalin lasten ja nuorten päivässä.

Nuorisosihteerin työnkuvaan voit tutustua tarkemmin Saamelaiskäräjien työjärjestyksestä.

Ota yhteyttä 

Heräsikö kysyttävää?

Olisitko kiinnostunut yhteistyöstä nuorisoneuvoston kanssa? Olisitko kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan?

Ota yhteyttä

Saamelainen nuorisopoliittinen toiminta- ja kehittämisohjelma 2020-2023

Toiminta- ja kehittämisohjelmaa ohjaavat Saamelaiskäräjien toimintaohjelman 2020-2023 asettamat tavoitteet. Yksi vaalikauden kymmenestä päätavoitteesta on saamelaisnuorten tukeminen identiteetin, kielen ja kulttuurin säilyttämisessä.

Ohjelmassa on 11 sektorikohtaista päätavoitetta saamelaislasten ja -nuorten aseman kehittämiseksi.

Tutustu ohjelmaan tästä. 

 


Aiheesta lisää