De!-hanke

De!-hankkeessa kehitetään nuorisotoimintaa saamen kielillä

Saamenkielistä nuorisotoimintaa

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston De!-projektissa kehitetään nuorten vapaa-ajan toimintaa kaikilla Suomessa puhuttavilla saamen kielillä. Projektin tavoitteena on innostaa saamelaisnuoria suunnittelemaan itse, millaiseen saamenkieliseen vapaa-ajan toimintaan he haluaisivat osallistua. De!-projektissa kartoitetaan myös, millaista saamenkielistä nuorten toimintaa eri kunnat ja yhdistykset tällä hetkellä järjestävät. Projektin aikana toteutetaan nuorten suunnittelemia saamenkielisen vapaa-ajantoiminnan pilotteja. Tavoitteena on vahvistaa saamenkielistä nuorisokulttuuria ja rohkaista nuoria käyttämään saamen kieliä myös vapaa-ajallaan.

De!-projektin etenemistä voi seurata Nuorisoneuvoston sosiaalisen median kanavissa, Instagramissa ja Facebookissa. Projekti toteutetaan ajalla 1.10.2018-30.8.2019 ja sitä rahoittaa Leader Pohjoisin Lappi.